Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Tamponas

tampònas [pranc. tampon — kamštis], nedidelis marlės gabalėlis, dedamas į žaizdą arba ertmę kraujavimui stabdyti arba išskyroms sugerti.

Tamponažas

tamponãžas [pranc. tamponage], ksb. rišamosios medžiagos ir vandens suspensijos (arba mišinio) įpurškimas į uolienos plyšius, tuštumas, poras, kad uoliena mažiau praleistų vandens ir dujų, būtų stipresnė.

Tamponuoti

tamponúoti [pranc. tamponner — užkimšti kamščiu], dėti tamponą į žaizdą arba kūno ertmę.

Tamtamas

tamtãmas [it., pranc. tam-tam < ind.]: 1. mušamasis muz. instrumentas, gongo atmaina: ant rėmo pakabintas varinis diskas, mušamas minkšta kuoka; 2. Afrikos tautų signalinis prietaisas, pagamintas iš išduobto medžio gabalo; mušama medinėmis lazdelėmis; skleidžia žemus (vyriškus) ir aukštus (moteriškus) garsus.

Tanagros

tanãgros1 [tupiu k. tangara], žvirbliniai paukščiai Thraupidae; gyvena Amerikoje; ryškių spalvų.

Tanagros

tanãgros2, smulkios terakotinės (dažn. polichromuotos) moterų skulptūrėlės (IV—III a. pr. m. e.), rastos Tanagroje (Graikija).

Tanatofobija

tanatofòbija [gr. thanatos — mirtis + phobos — baimė], liguista mirties baimė.

Tanatologija

tanatològija [thanatos + ↗ …logija], mokslas apie mirtį ir su ja susijusius reiškinius.

Tanbūras

tanburas [arab. tanbur], styginis Rytų tautų muz. instrumentas, turintis 3 arba daugiau stygų; korpusas medinis, kriaušės pavidalo; garsas išgaunamas plektru.

Tandemas

tándemas [angl. tandem — vienas po kito]: 1. stūmoklinė mašina, turinti 2 arba 3 cilindrus, išdėstytus nuosekliai vienas už kito ant 1 ašies; 2. dvivietis dviratis, varomas 2 važiuotojų, sėdinčių vienas už kito; 3. psn. dvirãtis vežimas, traukiamas 2 arklių, įkinkytų pratėgiui; 4. cirko numeris, atliekamas 2 arba 3 vienas paskui kitą sukinkytų arklių, vadelėmis valdomų dresuotojo, sėdinčio ant paskutinio arklio; 5. pratėginis elektrostatinis elektringųjų dalelių greitintuvas, kuriame greitinamos dalelės perelektrinamos; 6*. darnus dvejetas, 2 darniai veikiantys žmonės (žaidėjai, aktoriai, filmo statytojai).