Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Taipingai

taipingai [kin. taiping — didžioji gerovė], Kinijos 1850—64 valstiečių antifeodalinio sukilimo dalyviai.

Taka

takà, Bangladešo piniginis vienetas.

Takelažas

takelãžas [ol. takelage], burių įrangos dalis: laivavirvės, lynai, grandinės burlaivio rangautui sustiprinti ir burėms valdyti.

Taksa

taksà [vok. Taxe < lot. taxo — įkainoju], valstybės arba savivaldybės organų tiksliai nustatytas prekių įkainis arba paslaugų apmokėjimo tarifas.

Taksacija

taksãcija [lot. taxatio — kainos nustatymas, įvertinimas]: 1. taksos nustatymas; 2. miško apskaita ir įvertinimas (augančių medžių amžiaus, aukščio ir skersmens, medienos išteklių, jos metinio prieaugio nustatymas).

Taksai

tãksai [< vok. Dachshund], medžioklinių urvinių ir dekoratyvinių šunų veislių grupė; ilgo lankstaus kūno, trumpomis kojomis.

Taksatorius

taksãtorius [lot. taxator], įkainotojas, įvertintojas, taksacijos specialistas.

Taksidermija

taksidèrmija [gr. taxis — išsidėstymas tam tikra tvarka + derma — oda], gyvūnų iškamšų gaminimas.

Taksis

tãksis1 [gr. taxis — išsidėstymas tam tikra tvarka], mikroorganizmų, kai kurių ląstelių, pvz., zoosporų, spermatozoidų, leukocitų, arba jų dalių, pvz., branduolio, plastidžių, aktyvi slinktis, kurią sukelia aplinkos vienos krypties dirgikliai; 2. augalo judesys link dirgiklio arba nuo jo.

Taksis

tãksis2 [pranc. taxi], lengvasis automobilis, mikroautobusas ar sunkvežimis keleiviams ir kroviniams vežti; mokama pagal skaitiklio (taksometro) parodymus arba bilietus.