Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Taktilinis

taktilin‖is [lot. tactilis], lytimasis, lytėjimo, pvz., ~iai pojūčiai (lytėjimo pojūčiai).

Taktinis

tãktinis, susijęs su taktika; Δ vienetas — kar. dalinys, galintis savarankiškai atlikti kovos uždavinius.

Taktiškas

tãktiškas, turintis taktą, mokantis tinkamai elgtis, neįžeisti, pvz., Δ žmogus.

Taktometras

taktomètras [pranc. tact < lot. tactus — pojūtis + ↗…metras] ↗ esteziometras.

Takyras

takỹras [< tiurkų k.], Azijoje — plokščia molinga dykuma suskilusiu paviršiumi.

Talasemija

talasèmija [gr. thalasa — jūra + haima — kraujas], paveldima mažakraujystė (anemija); pirmą kartą aptikta tarp Viduržemio pajūrio gyventojų.

Talasoidas

talasòidas [gr. thalassoeides — panašus į jūrą], didelė, lavos neužlieta Mėnulio paviršiaus įduba.

Talasokratija

talasokrãtija [gr. thalassa — jūra + krateō — valdau], ist. jūrų valstybė.

Talasokratinis

talasokrãtinis [thalassa + gr. kratos — jėga, valdžia], geol. jūrų plitimo, svyravimo; jūrinis; Δ periodas — geol. laikotarpis, per kurį, dumbant Žemės plutai, padidėja jūrų plotai; būdinga jūrinis klimatas.

Talasoterapija

talasoterãpija [thalassa + ↗ terapija], gydymas jūriniu klimatu ir maudymusi jūroje.