Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Ubikvistai

ubikvìstai [lot. ubique — bet kur, visur], augalai, galintys augti bet kokiuose dirvožemiuose, beveik visur; visuraugiai augalai.

Ugaritologija

ugaritològija, mokslas, tiriantis ugaritų k. (dantiraštiniai įrašai molio lentelėse išlikę iš XIV—XIII a. pr. m. e.).

Ugija

ùgija, Mauritanijos piniginis vienetas.

Uitlenderiai

uitleñderiai [afrikanso k. uitlander — svetimšalis], europiečiai (daugiausia anglai), XIX a. pab. apsigyvenę P. Afrikos respublikose Transvalyje ir Oranžijoje.

Ukijo-ė

ukijo-ė [< jap.], XVIII—XIX a. stilistinė jap. dailės mokykla; būdinga psichologiškumas, plokštuminis vaizdas, grakščių linijų ir siluetų ritmas, lokalios spalvos.

Ularai

ulãrai, vištiniai paukščiai Tetraogallus; gyvena Kaukazo, P. Sibiro, V., Vid. ir Centr. Azijos kalnų alpinėse ir subalpinėse pievose; medžiojami.

Ulemai

ulèmai [arab. ulamā — mokslininkai, praktikantai]: 1. musulmonų mokslininkai teologai ir teisininkai; 2. musulmonų dvasininkai, atlikę hadžą; gerbiami, mokyti žmonės.

Ulonai

ulõnai [lenk. ułan (vns.) < turkų k. oğlan — vaikinas, šaunuolis], lengvieji kavaleristai; atsirado XIII—XIV a. mongolų-totorių kariuomenėje; buvo ginkluoti kardais ir ietimis, nuo XIX a. vid. — karabinais.

Ultima ratio

ultima ratio [sk. ultima racijo; lot.], paskutinis argumentas, paskutinė priemonė.

Ultimatumas

ultimãtumas [lot. ultimatum < ultimus — paskutinis]: 1. dokumentu arba žodžiu pareikštas vienos valstybės reikalavimas kitai, kuriame grasinama imtis tam tikrų poveikio priemonių, jei reikalavimas nebus nustatytu laiku įvykdytas; 2. reikalavimas su kokiu nors grasinimu.