Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Uvuliarinis

uvuliãrinis [lot. uvula — liežuvėlis], liežuvėlinis, pvz., Δ priebalsis; jį tariant, virpa minkštojo gomurio tęsinys, vad. liežuvėlis.

Uzansas

uzánsas [pranc. usance < lot. usus — paprotys], prek. paprotys, kai kuriais atvejais standartizuojantis sutarties sąlygas.

Uzufruktas

uzufrùktas [lot. usufructus < usus — naudojimas + fructus — vaisius, pajamos], teisė iki gyvos galvos naudotis svetimu turtu ir pajamomis iš jo, jo paties iš esmės nekeičiant; praktikuota sen. Romoje ir V. Europos šalyse.

Uzurpacija

uzurpãcija [lot. usurpatio — naudojimas], prievartinis valdžios užgrobimas arba svetimų teisių pasisavinimas.

Uzurpatorius

uzurpãtorius [lot. usurpator], asmuo, užgrobęs valdžią arba pasisavinęs svetimas teises.

Uzurpuoti

uzurpúoti [lot. usurpare], užgrobti valdžią arba pasisavinti svetimas teises.