Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Un poco

un poco [sk. un poko; it. nedaug], muz. truputį, šiek tiek, pvz., un poco andante — šiek tiek greičiau negu andante.

Unanimizmas

unanimizm‖as [pranc. unanimisme], XX a. pr. pranc. literatūros srovė, kilusi kaip priešprieša simbolizmui; ~ui būdinga pastangos reikšti ne individo, o minios, kolektyvo (miesto, tautos) jausmus, mintis, siekius, vartoti ekspresyvų, tikroviškai natūralų stilių.

Uncija

ùncija [lot. uncia]: 1. nesisteminis masės vienetas; D. Britanijos ir JAV prekybos Δ lygi 28,3495 g, vaistinės Δ ir juvelyrinė Δ — 31,1035 g, sen. Romos Δ prilygo 27,166 g; 2. nesisteminis skysčio tūrio vienetas; D. Britanijos skysčio Δ lygi 28,4123 ml, JAV — 29,5729 ml; 3. sen. romėnų varinė moneta; 4. senovinė Ispanijos, Italijos, Meksikos, Argentinos, Bolivijos auksinė ir Maroko sidabrinė moneta.

Uncinariozė

uncinariòzė, visaėdžių gyvūnų, daugiausia šunų, helmintozė; sukelia nematodas Uncinaria stenocephala, parazituojantis plonosiose žarnose.

Undecima

undècima [lot. vienuolikta], intervalas, apimantis vienuolika diatoninio garsaeilio laipsnių.

Uni

uni… [lot. unus (naud. uni) — vienas], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, reiškianti, kad kas nors sudaryta iš 1 dalies, yra vienas, vienintelis.

Unifikacija

unifikãcija [lot. unifico — vienodinu], vienodinimas; darymas, kad kas nors būtų vienos normos, vieno standarto, vieno pavidalo.

Unifikuoti

unifikúoti, vienodinti; daryti vienos normos, vieno standarto, pavidalo.

Unifiliarinis

unifiliãrinis [↗ uni… + lot. filum — siūlas], sudarytas iš 1 siūlo arba laido, pvz., Δ laidas.

Uniforma

unifòrma [pranc. uniforme < lot. uniformis — vienodas], vienos formos (vienodo sukirpimo), skiriamaisiais ženklais dekoruoti drabužiai, nustatyti įv. kategorijų asmenims (kariškiams, milicininkams, mokiniams).