Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Unija

ùnija [lot. unio — susivienijimas, sąjunga]: 1. monarchinių valstybių susivienijimas; 2. bažn. regioninis skirtingų bažnyčių susivienijimas, pvz., katalikų ir stačiatikių Δ.

Unikalus

unikalùs [lot.], vienintelis kurios nors rūšies, labai retas, nepaprastas, ypatingas.

Unikumas

ùnikumas [lot. unicum], vienintelis išlikęs kurios nors rūšies daiktas; didelė retenybė.

Uninominalinis

uninominãlin‖is [↗ uni…+ lot. nominalis — vardinis, vardo], vieno kandidato, pvz., burž. šalių ~ė apygarda (rinkimų apygarda, kurioje renkamas 1 deputatas).

Unipolinis

unipòlin‖is [↗ uni… + ↗ polius], el. vienpolis, pvz., ~ė indukcija, ~ė el. mašina.

Unirema

uniremà, irklinis bedenis karo laivas su 1 eile irklų; naudota sen. Graikijoje, Finikijoje, Kartaginoje, Romoje.

Unisonas

unisònas [it. unisono — vienu balsu]: 1. dviejų ar daugiau vienodo aukščio muz. garsų sąskambis; vokalinio arba instrumentinio kūrinio tos pačios melodinės linijos atlikimas grynosios primos intervalu; 2. dviejų garso šaltinių virpesių dažnių lygybė.

Unitai

unitai [↗ unija], bažnytinės unijos šalininkai.

Unitarinis

unitãrinis [pranc. unitaire < lot. unitas — vienybė, vienovė], vieningas, suvienytas, sudarantis vientisą visumą.

Unitarizmas

unitarizmas [pranc. unitarisme]: 1. valst. santvarka, kuriai būdingas centralizuotas adm. terit. vienetų valdymas; 2. protestantizmo srovė, nepripažįstanti trejybės dogmos.