Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Unitermas

unitèrmas [lot. uni(formis) — vienodas, paprastas + angl. term — terminas], informatikoje — atskirą sąvoką įvardijantis reikšminis žodis, neturintis sinonimų bei homonimų.

Unitoriai

unitoriai [< lot. unitas — vienybė], krikščionių mokymo, neigiančio trejybės dogmą, šalininkai.

Universalas

universãlas [lot. universalis — visuotinis]: 1. feodalinėje Lenkijoje — viešai skelbiamas manifesto pobūdžio karaliaus dokumentas; 2. XVII a. Ukrainoje — etmono raštas, skelbiamas visų žiniai; 3. Ukrainos centr. rados kreipimasis 1917—18; 4. žmogus, turintis daug specialybių, mokantis visas savo specialybės profesijas.

Universalijos

universãlijos [lot. universalia — visuotinės, bendros], filos. bendrosios sąvokos.

Universalinis

universãlinis ↗ universalus.

Universalizmas

universalizmas [lot. universalis — visuotinis], pastangos apimti visas mokslo šakas, būti visapusiškam; visapusiškumas.

Universalumas

universalùmas, visuotinumas.

Universalus

universalùs, visuotinis, visa apimantis, visur esantis; visapusiškas, visašališkas; visam kam tinkantis.

Universiada

universiadà [↗ univers(itetas) + ↗ (olimp)iada], tarptautinės kompleksinės studentų sprt. varžybos.

Universitetas

universitètas [vok. Universität < lot. universitas (kilm. universitatis) — visuma], aukštoji mokykla, rengianti pagrindinių visuomeninių ir fundamentaliųjų mokslų disciplinų aukštos kvalifikacijos specialistus.