Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Uraninitas

uraninit‖as [↗ uranas], labai radioaktyvus mineralas, bevandenis urano U4+ oksidas, UO2 ir UO3 mišinys; viena svarbiausių urano rūdų; iš ~o švino metodu nustatomas uolienų absoliutinis amžius.

Uranografija

uranogrãfija [gr. uranos — dangus + ↗ …grafija], dangaus ir žvaigždžių aprašymas.

Uranolatrija

uranolãtrija [gr. uranolatreia < uranos — dangus + latreia — tarnavimas, garbinimas], dangaus kūnų garbinimas, dievinimas.

Uratai

urãtai [gr. uron — šlapimas], šlapimo rūgšties druskos.

Uraza

urazà [< arab.], musulmonų pasninkas, kuris trunka visą ramadano mėnesį; draudžiama valgyti ir gerti nuo saulėtekio iki saulėlydžio.

Urbanistika

urbanistika [lot. urbanus — miestiškas, miesto < urbs — miestas]: 1. mokslas, tiriantis miestų ir gyvenviečių statybą, numatantis miestų raidos perspektyvas; 2. miestų planavimas — miestų ir kt. gyvenviečių projektavimas ir statyba.

Urbanizmas

urbanizmas [urbanus]: 1. sociologijos koncepcija, mėginanti pagrįsti didelių miestų augimo būtinumą; 2. XX a. I pusės architektūros (miestų statybos) kryptis, propagavusi didelių miestų su didele gyventojų koncentracija primatą; 3. XX a. literatūros ir meno kryptis; ~o kūriniai vaizduoja didelio šiuolaikinio miesto gyvenimą.

Urbi et orbi

urbi et orbi [lot.], (Romos) miestui ir pasauliui (Ovidijus), t.y. visiems žinoti.

Urdu

urdù, viena iš dviejų hindų kalbos lit. formų, Pakistano valst. kalba; dar vart. musulmonų Indijoje.

Ureazė

ureãzė [gr. uron — šlapimas], fermentas, skaidantis karbamidą į amoniaką ir anglies dioksidą.