Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Varianta

variánta [lot. varians (kilm. variantis) — kintantis]: 1. statistikoje — dydžio skaitinių reikšmių eilės narys; 2. augalas arba gyvūnas, kuris nuo pagr. tipo skiriasi kuriuo nors požymiu.

Variantas

variántas [lot. varians (kilm. variantis) — kintantis]: 1. kieno nors kita, šiek tiek skirtinga atmaina, koks nors naujas derinys; 2. kitoks tos pačios temos, plano, projekto, teksto parengimas, pateikimas; viena iš kelių galimybių.

Variantiškumas

variantiškùmas, fiz. skaičius nepriklausomų fiz. kintamųjų, kuriuos galima keisti tam tikrose ribose, nekeičiant sistemos fazių skaičiaus.

Variatorius

variãtorius [lot. vario — keičiu], mechanizmas, kuriuo sklandžiai keičiamas mašinos perdavimo skaičius.

Varietetas

varietètas [vok. Varietät < lot. varietas (kilm. varietatis) —įvairumas], atmaina.

Varijuoti

varijúoti [lot. variare]: 1. keisti, kaitalioti, įvairinti; 2. kisti, svyruoti tam tikrose ribose.

Varikapas

varikãpas [angl. varicap < vari(able) — kintamas + cap(acity) — talpa], puslaidininkinis diodas, kurio talpa kinta, keičiantis jį veikiančiai el. įtampai; vart. dažniui dauginti ir dalyti, el. signalams stiprinti.

Varikondas

varikòndas [angl. vari(able) — kintamas + cond(enser) — kondensatorius], segnetokeraminis kondensatorius, kurio talpa netiesiškai priklauso nuo jį veikiančios įtampos.

Varioliacija

varioliãcija [lot. variola — raupai], skiepijimas nuo raupų.

Varioloidas

variolòidas [variola + gr. eidos — pavidalas], lengva raupų forma, kuri dažn. pasitaiko skiepytiems arba jau kartą raupais sirgusiems žmonėms.