Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Vakcinoterapija

vakcinoterãpija [ ↗ vakcina + ↗ terapija], gydymas vakcinomis.

Vakcinuoti

vakcinúoti, skiepyti nuo infekcinių ligų.

Vakfas

vãkfas [arab. vakf], musulmonų šalyse — turtas (daugiausia žemė), valstybės arba privataus asmens paskirtas religiniams arba labdarybės reikalams; sudarė musulmonų dvasininkijos įtakos ek. pagrindą.

Vakonda

vakondà [< indėnų k.], indėnų tikėjimuose — antgamtinė nemateriali jėga, slypinti kiekviename žmoguje, daikte, gamtos reiškinyje.

Vakuolės

vakuõlės [lot. vacuus — tuščias], augalų ir gyvūnų ląstelių citoplazmoje esančios ertmės su ląstelių sultimis; atlieka virškinimo, šalinimo ir kt. funkcijas.

Vakuoti

vakúoti [lot. vacuus — tuščias], būti laisvam, neužimtam, pvz., vietai, etatui.

Vakuumas

vãkuumas [lot. vacuum — tuštuma]: 1. tuštuma; 2. fiz. erdvė, kurioje dujų slėgis daug mažesnis už atmosferos slėgį; 3. kvantinėje lauko teorijoje — dalelių lauko mažiausios energijos būsena.

Vakuumekstrakcija

vakuumekstrãkcija [↗ vakuumas + ↗ ekstrakcija], med. vaisiaus išėmimo spec. aparatu — vakuumekstraktoriumi — operacija.

Vakuumetras

vakuumètras [↗ vakuumas + ↗ …metras], vakuuminis manometras, prietaisas dujų (vakuumo) slėgiui matuoti.

Valcai

válcai [vok. Walze — velenas]: 1. valcavimo staklyno darbo įrankis, deformavimu suteikiantis ruošiniui tam tikrą formą ir matmenis; 2. mašina, apdirbamą medžiagą praleidžianti tarp sukamų velenų, pvz., malimo Δ, korių gaminimo Δ.