Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Vanilė

vanil‖ė [pranc. vanille < isp. vainilla], daugiametė liana Vanilla; paplitusi ekvatorinio, subekvatorinio ir tropinio klimato juostose; kai kurių ~ės rūšių vaistai vart. kulinarijoje, parfumerijoje, medicinoje.

Vanstepas

vánstepas [angl. one-step — vienas žingsnis], pramoginis šokis, panašus į fokstrotą; greito tempo.

Vantai

vántai [ol. want], laivo stačiojo takelažo įranga, tvirtinanti prie bortų stiebus, stengas, bramstengas.

Vantozas

vantòzas [pranc. ventôse < lot. ventosus — vėjuotas], Prancūzijoje 1793 įvesto revoliucinio kalendoriaus šeštasis mėnuo (11.19—21—III.20—21).

Vantuzas

vántuzas [pranc. ventuose], įtaisas, automatiškai išleidžiantis iš vandentiekio vamzdžių orą, kai jis trukdo vandeniui tekėti, ir įleidžiantis orą, kai vamzdžiai tušti.

Vapitis

vãpitis [< algonkinų k.], elnias Cervus elaphus canadensis; gyvena Š. Amerikoje; ragai dideli, platūs; medžiojamas.

Vaporas

vãporas [lot. vapor — garai], alyva garo mašinų cilindrams tepti.

Vaporimetras

vaporimètras [lot. vapor — garai + ↗ …metras], prietaisas skysčio garų slėgiui matuoti.

Vaporizacija

vaporizãcija [vapor], garinimas, skysčio arba kieto kūno pavertimas garais arba dujomis.

Vaporizuoti

vaporizúoti, garinti, paversti skystį arba kietą kūną garais arba dujomis.