Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Vapotronas

vapotrònas [vapo(r) + ↗ (elek)tronas], radijo siųstuvo lempa, kurios anodas aušdamas perduoda aušinančiam vandeniui garavimo šilumą.

Vara

varà [isp. lazdelė], kai kurių Lot. Amerikos šalių ilgio vienetas; nuo 80 iki 110 cm.

Varanai

varãnai, driežai Varanidae; gyvena P. Azijoje, Afrikoje ir Australijoje; ilgis nuo 1,6 iki 3,7 m.

Varantas

varántas [angl. warrant — įgaliojimas], kai kuriose burž. šalyse sandėlio išduodamas liudijimas, patvirtinantis, kad prekės priimtos saugoti, ir duodantis teisę prekių savininkui gauti paskolą, įkeitus tas prekes.

Varas

vãras [angl. var < v(olt)-a(mpere) r(eactive)], var, reaktyvinis voltamperas — tarptautinės vienetų sistemos kintamosios el. srovės reaktyviosios galios vienetas.

Varia

varia [sk. varija; lot.], įv. dalykai, įvairenybės.

Variabilizmas

variabilìzmas [lot. variabilis — kintantis], pažiūra, skelbianti visa ko nenutrūkstamą kintamumą.

Variacija

variãcija [lot. variatio — pakeitimas]: 1. choreografinės formos dalis (vieno arba kelių šokėjų išplėtotas šokis); 2. astr. Mėnulio judėjimo periodinis nuokrypis nuo trajektorijos, kuria jis judėtų, sąveikaudamas tik su Žeme; 3. mat. diferencialo sąvokos apibendrinimas; funkcionalu pokyčio tiesinė pagr. dalis.

Variacijos

variãcijos [↗ variacija], muz. kūrinio forma, pagrįsta modifikuotu vienos arba kelių temų pakartojimu; šia forma parašytas kūrinys arba jo dalis.

Variacinis

variãcinis, kintamas, kaitus.