Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Zadruga

zãdruga [serbų-chorvatų k.], didelė patriarchalinė pietų slavų šeima: vieno tėvo sūnūs su žmonomis ir vaikais.

Zakristija

zakristijà [lot. sacristia < sacer — šventas], katalikų bažnyčios spec. patalpa kulto reikmenims laikyti ir apeigoms pasirengti.

Zakristijonas

zakristijõnas [lot. sacrist(i)anus], asmuo, prižiūrintis katalikų bažnyčios kulto reikmenis ir tvarką.

Zandras

zándras [islandų k. sandr < sand — smėlis], lyguma, susidariusi iš ledyno tirpsmo vandenų suklostytų fliuvioglacialinių nuosėdų, dažn. žvirgždo ir smėlio.

Zarinas

zarinas [< vok.], nervų sistemą paralyžiuojanti kovinė nuodingoji medžiaga; bespalvis, bekvapis skystis.

Zauras

…zauras [gr. sauros — driežas], iškastinių roplių pavadinimo dėmuo, pvz., ichtiozauras, pleziozauras.

Zaurolofas

zaurolòfas [gr. sauros — driežas + lophos — šukos], iškastinis dinozauras Saurolophus, gyvenęs vėlyvojoje kreidoje Š. Amerikoje ir Centr. Azijoje; iki 10 m aukščio, skiauterėta galva, vaikščiojo 2 kojomis.

Zauropodai

zauropòdai [sauros + gr. pus (kilm. podos) — koja], iškastiniai driežadubeniai dinozaurai Sauropoda, gyvenę visuose žemynuose juros ir kreidos periode; vieni didžiausių Žemėje gyvenusių gyvūnų (kūnas buvo iki 30 m ilgio).

Zauropterigijai

zauropterigijai, iškastiniai ropliai Sauropterygia, gyvenę jūrose nuo triaso iki kreidos periodo visuose žemynuose; galūnės buvo porinės, pakitusios į plaukmenis.

Zayras

zaỹras, Zayro piniginis vienetas.