Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Zebras

zèbras [pranc. zèbre], arklių šeimos neporakanopis žinduolis; gyvena Afrikoje bandomis; kūnas su skersiniais juodais arba rudais dryžiais.

Zebu

zèbu [pranc. zébu], Indijos ir R. Afrikos galvijas su riebaline kupra ant keteros.

Zefyras

zefỹras [gr. zephyros]: 1. šiltas silpnas vakarų vėjas; 2. poezijoje — švelnus, šiltas vėjelis; 3. plonas, lygus arba raštuotas drobinio pynimo audinys iš šukuotinių medvilninių verpalų; 4. geriausia avių vilnų rūšis; 5. tam tikros formos pastilė.

Zekiatas

zekiãtas [arab. zakat], Korano nustatytas mokestis (išmalda) neturtingiesiems.

Zelotai

zelòtai [gr. zēlotai — rūpintojai, rėmėjai], Romos provincijos Judėjos (Palestina) rel. polit. srovė; kovojo su romėnų viešpatavimu ir savųjų turtingųjų klasių priespauda, vadovavo sukilėliams per 66—73 m. Judėjos karą.

Zemstva

zemstvà [rus. zemstvo], carinės Rusijos gubernijų, apskričių savivaldybė.

Zendavesta

Zendavestà, Avesta su komentarais.

Zenitas

zenitas [pranc. zénith < arab. samt — kelias, kryptis]: 1. astr. dangaus sferos ir stebėjimo vietos svambalo linijos susikirtimo taškas; yra virš stebėtojo galvos; 2*. aukščiausias laipsnis, aukščiausias taškas.

Zenitininkas

zenitininkas, zenitinės artilerijos kareivis.

Zenitinis

zenitin‖is: 1. astr. susijęs su zenitu, nukreiptas į zenitą, pvz., šviesulio Δ nuotolis (šviesulio kampinis nuotolis nuo zenito), Δ teleskopas (šviesuliams arti zenito tirti); 2. šaudantis į viršų, į oro taikinius, pvz., Δ kulkosvaidis, ~ė patranka.