Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Zomanas

zomãnas [< vok.], nervų sistemą paralyžiuojanti kovinė nuodingoji medžiaga; bespalvis arba gelsvas skystis.

Zona

zonà [gr. zōnē — juosta]: 1. mat. rutulio paviršiaus juosta, esanti tarp 2 lygiagrečių apskritimų; 2. geogr. žemynų skirstymo terit. vienetas — geogr. juostos dalis, sąlygojama šilumos ir drėgmės derinio; 3. tam tikras plotas, rajonas, turintis adm., geogr. ar kt. bendrybių, pvz., pasienio Δ; 4. vieta, kurioje vyksta tam tikri reiškiniai, kuri turi tam tikrų ypatybių; pvz., tylos Δ (joje negirdimas stiprus garsas), branduolinio reaktoriaus aktyvioji Δ (joje vyksta valdomoji branduolinė reakcija); 5. kristalografijoje — kristalo sienų, susikertančių lygiagrečiomis briaunomis, visuma.

Zondas

zòndas [pranc. sonde], prietaisas, aparatas pasiekti toliau, giliau esančią tyrimo, veiksmo vietą, tiriamąjį, veikiamąjį objektą: 1. med. instrumentas, vart. organų kanalams praplėsti, tiriamam skysčiui iš jų ištraukti; 2. įtaisas fiz. dydžių vertėms kurioje nors vietoje matuoti, pvz., akustinis Δ (įtaisas, susidedantis iš bangolaidžio ir garso imtuvo, garso slėgiui matuoti kuriame nors garso lauko taške); 3. meteor. guminė pūslė, pripildyta lengvų dujų, iškelianti aukštyn atmosferos tyrimo aparatą; 4. prietaisas giliesiems uolienų sluoksniams tirti ir pavyzdžiams imti.

Zonduoti

zondúoti [pranc. sonder]: 1. tirti, veikti zondu; 2. bandyti atsargiai iš anksto sužinoti kieno nors nuomonę, ketinimus.

Zongas

zòng‖as [angl. song — daina], kabareto arba gatvės dainelė, turinti kritikos elementų; kai kada ~ų būna dramos teatro spektakliuose.

Zoo

zoo… [gr. zóon — gyvūnas], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su gyvūnais.

Zooantroponozės

zooantroponòzės [↗ zoo… + gr. anthrōpos — žmogus + nosos — liga], ligos, kitaip ↗ antropozoonozės.

Zoobentosas

zoobeñtosas [↗ zoo… + ↗ bentosas], vandenų dugno gyvūnija.

Zoocenozė

zoocenòzė [↗ zoo… + ↗ cenozė], biocenozės gyvūniniai organizmai.

Zoochemija

zoochèmija [↗ zoo…], mokslas apie cheminę gyvūnų sudėtį.