Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Zoomorfizmas

zoomorfizmas [↗ zoo… + gr. morphē — pavidalas, forma], dvasių ir dievų vaizdavimas žvėrių, gyvulių pavidalu.

Zoonozės

zoonòzės [↗ zoo… + gr. nosos — liga] ↗ antropozoonozės.

Zooplanktonas

zooplanktònas [↗ zoo… + gr. planktonas], jūrų arba gėlųjų vandenų gyvūnų, kuriuos nešioja vandens srovės, visuma.

Zooplastika

zooplãstika [↗ zoo… + ↗ plastika], plastinės chirurgijos metodas: organams ir audiniams atkurti naud. gyvūno audiniai.

Zoopsichologija

zoopsichològija [↗ zoo…+ ↗ psichologija], mokslas, tiriantis gyvūnų elgseną.

Zoospora

zoosporà [↗ zoo… + gr. spora — sėkla], žemesniųjų augalų spora, turinti žiuželius ir galinti aktyviai judėti vandenyje.

Zoosporangė

zoosporángė [↗ zoo… + ↗ sporangė], žemesniųjų augalų organas (sporangė), kuriame susidaro zoosporos.

Zootechika

zootèchika [↗ zoo… + gr. technē — menas, meistriškumas], mokslas apie ž. ū. gyvulių auginimą, laikymą, šėrimą ir naudojimą.

Zootechnija

zootèchnija ↗ zootechnika.