Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Žiras

žiras [it. giro— apyvarta, cirkuliacija]: 1. raštiškas kliento įsakymas bankui pervesti tam tikrą sumą iš jo einamosios sąskaitos į kurio nors kt. asmens einamąją sąskaitą; 2. atsiskaitymų negrynaisiais forma, vart. kapit. šalyse; 3. ↗ indosamentas.

Žiratas

žirãtas [< it.] ↗ indosatas.

Žironda

žirònda [pagal Žirondos (Gironde) departamento, kurio deputatai buvo ~os vadai, pavadinimą]: 1. Prancūzijos polit. grupuotė, kurios atstovai 1791 sudarė įstatymų leidžiamajame susirinkime žirondistų partijos branduolį; 2*. partija, linkusi sudaryti sandėrį su kontrrevoliucija.

Žirondistai

žirondistai [pranc. girondins], Prancūzijos didžiosios revoliucijos laikotarpio polit. partija; reiškė stambiosios buržuazijos, siekusios įsigyti naujų rinkų, atitraukti liaudį nuo revoliucijos ir patraukti ją į savo pusę, interesus; 1793 įvedus jakobinų diktatūrą, Δ galutinai perėjo į kontrrevoliucijos pusę.

Žiruoti

žirúoti [it. girare], perduoti vekselį kt. asmeniui įrašu, kuris atstoja laidavimą.

Žiuri

žiuri, [pranc. jury]: 1. D. Britanijoje, JAV ir Prancūzijoje — prisiekusiųjų posėdininkų teismas; 2. teisėjų kolegija, vertinimo komisija, grupė kompetentingų asmenų, skirtų arba išrinktų premijoms ir apdovanojimams skirti per konkursus, parodas, sprt. varžybas.

Žokėjus

žokejus [angl. jockey]: 1. cirko artistas, atliekantis akrobatinius triukus ant nepabalnoto arklio; 2. profesionalus žirgų lenktynių jojikas.

Žonglierius

žongliẽrius [pranc. jongleur]: 1. vid. amžių klajojantis pranc. aktorius, muzikantas; 2. cirko artistas, atliekantis įv. triukus su daiktais (dažn. juos mėto ir lekiančius gaudo).

Žongliruoti

žonglirúoti [pranc. jongler]: 1. tuo pačiu metu mėtyti ir gaudyti kelis daiktus; 2*. mikliai, bet nelabai sąžiningai operuoti faktais, žaisti žodžiais.

Žonkilis

žonkilis [pranc. jonquille], narcizas Narcissus jonquille; dekoratyvinis augalas, žiedai smulkūs, geltoni, kvapūs.