Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Barjeras

barjèras [pranc. barrière]: 1. užtvara, trukdanti kuria nors kryptimi eiti, važiuoti, apribojanti ką nors; bet kokia kliūtis, trukdanti vykti kokiam veiksmui, procesui, reiškiniui; 2. kliūtis, kurią per sprt. varžybas turi įveikti bėgikai, jojikai; 3. dydžio riba, kurią peržengus, koks nors procesas kokybiškai pakinta, pvz., šilumos Δ (greitis, kurį pasiekęs kūnas dėl trinties įkaista tiek, kad gali sudegti) 4. potencialo Δ, erdvės sritis, kurioje dalelės potencinė energija didesnė už jos energiją gretimose erdvės srityse.

Barkarolė

barkaròlė [it. barcarola < barca — valtis], muz. žanras — vokalinis arba instrumentinis lyrinio pobūdžio muz. kūrinys; kai kada vadinamas, gondoljera; atsirado iš Venecijos valtininkų dainų.

Barkas

bárkas [ol. bark], 3—5 stiebų burlaivis su įstrižosiomis burėmis ant galinio stiebo ir tiesiosiomis ant kitų.

Barkasas

barkãsas [ol. barkas]: 1. didžiausia (14—22 irklų) laive esanti valtis; 2. žvejų motorinė valtis; 3. nedidelis savaeigis laivas uosto pervežimams.

Barkentina

barkentinà [angl. barkentine], 3—5 stiebų burlaivis su tiesiosiomis burėmis ant priekinio stiebo ir įstrižosiomis ant kitų.

Barmenas

bármenas [angl. barman], baro savininkas arba vedėjas; baro tarnautojas, pardavinėjantis svaigiuosius gėrimus prie bufeto, bufetininkas.

Barnas

bárnas [angl. barn], b, atomų branduolių sąveikos efektinio skerspjūvio nesisteminis vienetas; 1 b = 10—28 m2.

Baro

baro… [gr. baros — sunkumas], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su slėgiu.

Barografas

barogrãfas [↗ baro… + ↗ …grafas], prietaisas, automatiškai užrašantis atmosferos slėgį ir jo pokyčius.

Barograma

barogramà [↗ baro… + ↗ …grama], barografo užrašyta atmosferos slėgio kreivė.