Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Volframas

volfrãmas [vok. Wolf – vilkas + Rahm – puta], chem. elementas W, atom. Nr. 74; metalas.

Vanadis

vanãdis [pagal Vanadės (lot. Vanadis), sen. skandinavų grožio deivės vardą], chem. elementas V, atom. Nr. 23; metalas.

Valentingumas

valentingùmas [lot. valentia — jėga]: 1. chem. elemento savybė prisijungti tam tikrą skaičių kt. elemento atomų; 2. lingv. kalbos vienetų gebėjimas jungtis su kitais to paties lygmens kalbos vienetais, pvz., sintaksėje Δ yra žodžių gebėjimas jungtis su kitais sakinio žodžiais.

Uranas

urãnas [< gr. uranos — dangus], radioaktyvus, chem. elementas U, atom. Nr. 92; plieno spalvos metalas; atom. energijos kuras.

Tulis

tùlis [lot. thulium; pagal Tulės (gr. Thoulē, lot. Thule) — pusiau legendinės šalies Žemės šiaurėje pavadinimą], chem. elementas Tm, atom. Nr. 69; metalas.

Trilonas

trilònas, org. junginys; chem. ir fot. reagentas; vandens minkštiklis.

Transuraninis

transurãnin‖is [↗ trans… + ↗ uranas], esantis už urano, pvz., ~iai elementai (radioaktyvūs chem. elementai, periodinėje sistemoje esantys už urano).

Transferazė

transferãzė [lot. transfero — pernešu], fermentas, katalizuojantis reakcijas, per kurias chem. grupės atsiskiria nuo vienų junginių ir prisijungia prie kitų.

Toris

tòris [pagal sen. skandinavų dievo Toro vardą], radioaktyvus chem. elementas Tr, atom. Nr. 90; metalas.

Toronas

torònas, vienas radioaktyviojo chem. elemento radono izotopų.