Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Onomastika

onomãstika [gr. onomastikos — vardinis]: 1. kalbotyros šaka, tirianti tikrinius vardus; 2. kurios nors kalbos tikriniai daiktavardžiai.

Onomatopėja

onomatopėja [gr. onomatopoiia — žodžių kūrimas], garsų pamėgdžiojimas; žodis arba žodžiai, skambesiu (instrumentuote, ritmika) pamėgdžiojantys jais nusakomo tikrovės reiškinio (gyvosios ar negyvosios gamtos, žmonių veiklos) garsus, pvz., „mekenti”; „tuk-tuk”; „Žvangios dalgės žvangiai pjauna”.— P. Vaičiūnas.

Ontika

òntika [gr. on (kilm. ontos) — esantis], M. Heidegerio filosofijoje — esamybės teorija, priešpriešinama būties supratimo teorijai.

Ontinis

òntinis, būčiai priklausantis, jai būdingas, būtiškas.

Ontogenezė

ontogenèzė [on (kilm. ontos) + ↗ genezė], individualus organizmo vystymasis — visuma pakitimų nuo individo gimimo iki mirties.

Ontologija

ontològija [on (kilm. ontos) + ↗ …logija], filosofinė būties teorija.

Onus probandi

onus probandi [lot.], įrodinėjimo našta.

Oocitas

oocitas [gr. ōon — kiaušinis + kytos — ląstelė], žmogaus arba daugialąsčio gyvūno nesubrendusi moteriškoji lytinė ląstelė.

Ooforitas

ooforitas [gr. ōophoron — kiaušidė], moters kiaušidės uždegimas.

Oogamija

oogãmija [ōon + ↗ …gamija], augalų ir gyvūnų lytinio dauginimosi būdas — dviejų nevienodos lyties, formos, dydžio lytinių ląstelių (gametų) susiliejimas.