Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Rombas

ròmbas [gr. rhombos]: 1. geom. lygiagretainis, kurio visos kraštinės kongruenčios; 2. kongruenčių kraštinių lygiagretainio formos daiktas, pvz., ženklelis, karinės uniformos antsiuvas.

Romboedras

romboèdras [↗ rombas + gr. hedra — pagrindas, paviršius, šonas], gretasienis, kurio visos sienos yra kongruentūs rombai.

Romboidas

rombòidas [gr. rhomboeidēs — rombo pavidalo] ↗ deltoidas.

Romnimaršai

romnimáršai, pusiau plonavilnių avių veislė, išvesta Anglijoje, Kento grafystėje, Romni Maršo (Romney Marsh) lygumoje.

Romšteksas

romštèksas [angl. rumpsteaks (dgs.)], jautienos bifšteksas, dažn. iš nugarinės.

Ronde de jambe

ronde de jambe [sk. rond de žamb; pranc. ratas, apibrėžtas koja], klasikinio šokio judesys; įv. ratai, daromi 1 koja žemėje arba ore.

Rondelė

rondèlė [pranc. rondelle — ringė], apskrita gėlių lysvelė.

Rondelis

rondèlis [pranc. rondelle — apskritimas], 12—15 eilučių, 2 rimų eilėraštis, kurio kelios eilutės kartojasi (ppr. septintoji ir tryliktoji eilutė yra pakartojimas pirmosios, aštuntoji ir keturioliktoji — antrosios).

Rondino

rondino [it.], mažas rondo; nesudėtingas mokomasis instrumentinės muzikos kūrinys.

Rondo

ròndo1 [it.]: 1. muz. žanras; žaismingos, grakščios formos, dainingos melodikos kūrinys; 2. muz. forma, pagrįsta svarbiausios teminės padalos (refreno) kaitaliojimu su naujos arba artimos tematikos padalomis (epizodais, kupletais, intermedijomis).