Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Guanozinas

guanozinas, org. junginys C10H13N5O5 — nukleozidas, susidedantis iš ribozės ir guanino; nukleino rūgščių ir biologiškai aktyvių nukleotidų komponentas; bespalviai kristalai.

Guarača

guaračà [isp. guaracha], isp. ir it. liaudies šokis; vidutinio tempo.

Guašas

guãšas [pranc. gouache < it. guazzo]: 1. neskaidrūs vandeniniai dažai iš įv. pigmentų, klijų ir kreidos; 2. tapybos technika, panaši į akvarelę.

Gubernatorius

gubernãtorius [lot. gubernator — valdytojas]: 1. ikirevoliucinėje Rusijoje — gubernijos valdytojas; 2. aukščiausias kolonijų pareigūnas; 3. kai kuriose šalyse (JAV, Indijoje, Danijoje) — didžiausio adm. terit. vieneto (valstijos, provincijos, gubernijos) aukščiausiasis valstybės pareigūnas; 4. Klaipėdos krašto vyriausiasis adm. pareigūnas 1923—39.

Gubernatūra

gubernatūrà: 1. gubernatoriaus pareigos; 2. gubernatoriaus įstaiga.

Gubernija

gubèrnija [rus.< lot. guberno — valdau], XVIII a. pr.—XX a. pradžioje Rusijos imperijos, 1917—22 Tarybų Rusijos, 1922—29 TSRS adm. terit. vienetas.

Gudronas

gudrònas [pranc. goudron], juoda deguto pavidalo masė, kuri lieka, distiliuojant naftą; perdirbamas į bitumus; vart. kaip tepalas.

Gudronatorius

gudronãtorius [↗ gudronas], kelių mašina skystoms šaltoms arba karštoms bituminėms ir degutinėms rišamosioms medžiagoms gabenti ir paskleisti lygiu sluoksniu.

Gufa

gufà [arab. guffah — pintinė]: 1. apskrita pintinė pavieniams žmonėms perplaukti per upę; paplitusi prie Nilo, Eufrato ir Tigro upių; 2. nedidelis vienstiebis arba dvistiebis prekybinis mažos grimzlės burlaivis; kufas.

Guldenas

gùldenas [vok. Gulden, ol. gulden]: 1. Europos valstybių auksinė (XIV—XVI a.) ir sidabrinė (XVII—XIX a.) moneta; 2. Olandijos ir Surinamo piniginis vienetas.