Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Leitmotyvas

leitmotỹvas [vok. Leitmotiv — pagrindinis motyvas < leiten — vesti, vadovauti + Motiv — motyvas]: 1. trumpa, raiški muz. tema, dažniausiai melodinis motyvas, frazė; kartais išbaigta tema (leittema), charakteringas akordas ar harmoninis junginys (leitharmonija), ritminė figūra (leitritmas), instrumento tembras, tonacija (leittonacija); 2. lit. turinio arba stiliaus elementas, pasikartojantis per visą kūrinį ir įgyjantis ypatingą reikšmę.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>