Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Tangažas

tangãžas [pranc. tangage — išilginis supimas], skraidymo aparato arba laivo išilginis pokrypis; išilginis krenas.

Tangentas

tángentas [lot. tangens (kilm. tangentis) — liečiantis], trigonometrinė funkcija; stačiojo trikampio smailiojo kampo Δ yra statinio, esančio prieš šį kampą, ir kito statinio santykis.

Tangentinis

tangeñtinis [lot. tangens (kilm. tangentis) — liečiantis], mat. nukreiptas kreivės liestine bet kuriame jos taške.

Tangentoidė

tangentòidė [↗ tangentas + gr. eidos — pavidalas], tangento grafikas.

Tango

tángo [isp.], pramoginis šokis; dažn. lėto tempo; šokama poros.

Tanidai

tanidai, taninai, vart. odai dirbti (šikšninti).

Taninas

taninas [pranc. tan(n)in < tanner — rauginti kailius], rauginė medžiaga, esanti daugelyje augalų; sudaro patvarius kompleksus su baltymais ir kai kuriais kt. polimerais.

Tanką

tánką [jap.], jap. lyrikos žanras — 5 eilučių 31 skiemens (5+7+5+7+7) eilėraštis, kuriam būdinga pasikartojantys panašių skiemenų deriniai, gamtos, meilės, filosofinė tematika.

Tankas

tánkas [angl. tank — cisterna, bakas]: 1. šarvuota manevringa vikšrinė kovos mašina, ginkluota patranka, kulkosvaidžiais; 2. cisterna, rezervuaras.

Tanketė

tankètė [angl. tankette], lengvasis tankas, ginkluotas kulkosvaidžiais; skirtas žvalgybai, ryšiams.