Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Sinergetai

sinergètai [gr. synergētai – bendrai veikiantys], anat. raumenys, veikiantys ta pačia kryptimi.

Sindesmozė

sindesmòzė [gr. syndesmos – raištis], anat. raištinė jungtis (kaulų susijungimas raiščiais).

Sinartrozė

sinartròzė [gr. syn – kartu + arthron – sąnarys], anat. nejudri arba mažai judri kaulų jungtis – kaulų susijungimas raiščiais (sindesmozė), kremzle (sinchondrozė), kauliniu audiniu (sinostozė).

Sinchondrozė

sinchondròzė [gr. syn – kartu + chondros – kremzlė], anat. kremzlinė jungtis tarp kaulų.

Sakralinis

sakrãlinis [lot. sacralis < sacer – šventas]: 1. susijęs su rel. kultu; bažnytinis, religinis; 2. anat. kryžmenimis, susijęs su kryžkauliu.

Pronacija

pronãcija [lot. pronatus — palenktas į priekį], anat. nugręžimas, pvz., delno Δ, vidinio pėdos krašto Δ.

Proksimalinis

proksimãlinis [lot. proximus — artimiausias], anat. esantis arčiau kūno vidurio.

Presas

prèsas [pranc. presse < lot. presso — slegiu]: 1. statiškai slegianti mašina metalui, plastikams, keramikai, žemės ūkio ir maisto produktams bei kt. medžiagoms apdirbti spaudimu, be to, medžiagų mech. savybėms nustatyti; 2. anat. pilvo Δ — pilvo raumenys, kurie susitraukdami suspaudžia pilvo ertmėje esančius organus (padeda jiems išsituštinti).

Perikardas

perikárdas [ ↗ peri… + gr. kardia — širdis], anat. širdiplėvė — žmogaus ir stuburinių gyvūnų širdies dangalas.

Parietalinis

parietãlinis [lot. parietalis — sieninis], anat. priesieninis, pasieninis, susijęs su kūno siena, pvz., krūtinplėvės Δ lapas.