Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Nereidės

neredės [gr. Nērēides]: 1. sen. graikų mit. būtybės — jūrų ramybės ir grožio dievo Nerėjo 50 dukterų; 2. daugiašerės žieduotosios kirmėlės Nereidae; gyvena dažn. įsiraususios į urvelius jūrų priekrantinėje zonoje.

Menadė

menãdė [gr. mainas (kilm. mainados) — pašėlusi, dūkstanti], sen. graikų mit. būtybė, kitaip ↗ bakchantė.

Melpomenė

Melpomènė (gr. Melpomenē), sen. graikų mit. būtybė— viena iš 9 mūzų, tragedijos globėja.

Lemūrai

lemurai [lot. lemures — mirusiųjų vėlės]: 1. romėnų mit. būtybės — vaiduokliai, mirusiųjų vėlės; 2. pusbeždžionės Lemuridae; gyvena Madagaskare.

Legenda

legendà [lot. legenda — tai, kas skaitytina]: 1. tautosakos ir rašytinės literatūros žanras — fantastinis prozinis rel. ar mit. siužeto (ppr. apie dievą, šventuosius) pasakojimas; 2. prasimanymas, neįtikėtini, nepatvirtinti dalykai, pasakojimai apie kokį asmenį, įvykį; 3. žemėlapio, kartoschemos, plano sutartinių ženklų aiškinamasis tekstas; 4. monetos, medalio įrašas.

Laokoontas

Laokoòntas (gr. Laokoōn), sen. graikų mit. herojus — Trojos žynys, priešinęsis graikų palikto didžiulio medinio arklio įgabenimui į miestą ir už tai deivės Atėnės atsiųstų 2 gyvačių buvęs pasmaugtas.

Kronas

Krònas (gr. Kronos), sen. graikų mit. būtybė — titanas, tapęs vyriausiuoju dievu; iš pradžių garbintas kaip žemdirbystės dievas (jo garbei buvo švenčiamos šventės kronijos); dėl vardo panašumo į žodį „laikas” (gr. chronos) buvo laikomas ir laiko dievu.

Klėja

Klėjà (gr. Kleiō), sen. graikų mit. būtybė — viena iš 9 mūzų, istorijos globėja.

Kinas

kinas1 [< semit.], senovinis R. Azijos tautų masės vienetas, lygus 592,6—615,2 g; Kinijoje ir Japonijoje — 604,79 g.

Kiklopas

kiklòpas [gr. Kyklōps (kilm. Kyklōpos) — apvaliaakis], sen. graikų mit. būtybė — vienaakis milžinas.