Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Paleoantropologija

paleoantropològija [↗ paleo… + ↗ antropologija], mokslas, tiriantis iškastinių žmonių griaučių liekanas.

Paleobiologija

paleobiològija [↗ paleo… + ↗ biologija], mokslas, tiriantis iškastinių organizmų kūno sandaros ir jų funkcijų bei gyvensenos sąsają.

Paleobotanika

paleobotãnika [↗ paleo… + ↗ botanika], mokslas apie iškastinius augalus, įv. geol. periodų augalų pasiskirstymo Žemėje dėsnius.

Paleocenas

paleocènas [↗ paleo… + gr. kainos — naujas], Žemės geol. istorijos kainozojaus eros paleogeno periodo I epocha; per tą laikotarpį susidariusių uolienų skyrius.

Paleogėja

Paleogėja, zoogeografinė erdvė, apimanti Palearktinę, Etiopinę, Indijos-Malajų ir Australijos zoogeografinės sritis.

Paleogenas

paleogènas [↗ paleo… + ↗ …genas], Žemės geol. istorijos kainozojaus eros I periodas; per tą laikotarpį susidariusių uolienų sistema.

Paleogeografija

paleogeogrãfija [↗ paleo… + ↗ geografija], mokslas, tiriantis Žemės geol. praeities geogr. sąlygas.

Paleografija

paleogrãfija [↗ paleo… + ↗ …grafija], pagalbinė ist. disciplina, tirianti senovinius rankraščius (ppr. jų išvaizdą, šrifto rūšis, rašymo priemones).

Paleolitas

paleolitas [↗ paleo… + ↗ …litas], senasis akmens amžius; seniausias žmonijos istorijos laikotarpis (iki XII—VIII tūkstantmečio pr. m. e.).

Paleologija

paleològija [↗ paleo… + ↗ …logija], mokslas apie senovę ir senovės materialinės kultūros paminklus.