Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Sulfidinas

sulfidinas [lot. sulfidinum < sulfur — siera], sulfanilamidų grupės vaistas.

Sulfitacija

sulfitãcija [lot. sulfur — siera]: 1. vaisių ir daržovių konservavimas sieros dioksidu, sulfitine rūgštimi arba jos druskomis; 2. vaisių ir uogų sulčių bei sirupų šviesinimas — apdorojimas tomis medžiagomis.

Sulfitai

sulfitai [lot. sulfur — siera], sulfitinės rūgšties druskos, pvz., natrio sulfitas Na2SO3.

Sultanas

sultãnas [turkų k. sultan — sultonas], kukurūzų žiedyno burbuolės liemenėlių ir purkų visuma, panaši į kutą.

Sultonas

sultõnas [turk. k. sultan]: 1. Turkijoje (iki 1922) ir kai kuriose kitose musulmonų šalyse — monarcho titulas; tą titulą turintis asmuo; 2. kepurių, ppr. kariškų, papuošalas iš plunksnų arba ašutų.

Sultonatas

sultonãtas, sultono valdoma monarchinė valstybė.

Suma

sumà1 [lot. summa], dydžių sudėties rezultatas; bendras kiekis.

Suma

sumà2 [< lenk.], katalikų bažnyčios svarbiausios iškilmingos giedotinės mišios, laikomos sekmadieniais ir švenčių dienomis.

Sumacija

sumãcija [↗ suma1], fiziol. jaudinimo atsiradimas audiniuose, kai veikia keli priešslenkstiniai dirginimai, kurių kiekvienas atskirai yra per silpnas reakcijai sukelti.

Sumatorius

sumãtorius [↗ suma1], skaičiavimo įtaisas sudėties operacijoms atlikti.