Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Dumpkaras

dùmpkaras [angl. dumcar], savivartis atviras vagonas birioms medžiagoms gabenti.

Dunitas

dunit‖as [pagal N. Zelandijos Dūno (angl. Dun) kalno pavadinimą], magminė gelminė juoda, žalia uoliena; iš ~o gaminamos ugniai atsparios medžiagos.

Dunstas

dùnstas [vok. Dunst — tvaikas, garai], tarpinis tarp miltų ir kruopų grūdų malimo produktas (dalelės 0,17—1 mm).

Duodecima

duodècima [lot. dvylikta], muz. intervalas, apimantis 12 diatoninių garsaeilio laipsnių.

Duodecimalinis

duodecimãlin‖is [lot. duodecimus], dvyliktainis, pvz.,~ ė skaičiavimo sistema (kiekvienas aukštesnis vienetas susideda iš 12 žemesnių).

Duodeninis

duodèninis [lot. duodeni — po dvylika], dvylikapirštis; susijęs su dvylikapiršte žarna.

Duodenitas

duodenitas [↗ duodeninis], dvylikapirštės žarnos uždegimas.

Duolė

duòlė [vok. Duole < lot. duo — du], ritminė muz. figūra; vietoj 3 vienodos vertės garsų atliekami 2 vienodos vertės garsai.

Duopolija

duopòlija [lot. duo — du + gr. pōleō — parduodu], kapit. gamybos ir rinkos struktūra, kurioje tėra du tam tikros prekės ar prekių rūšies tiekėjai ir pirkėjai, nesudarę tarpusavyje monopolinių sandėrių.

Dupleksas

dùpleksas [lot. duplex — dvigubas, dvilinkas], dvišalis, dvigubas ryšys, įrenginys, procesas: 1. elektrinis dvipusis ryšys: signalai vienu metu perduodami ir priimami ta pačia ryšio linija; 2. met. procesas — ketaus, plieno ir kt. metalų lydymas paeiliui 2 skirtingose krosnyse; 3. autotipijos Δ — toninio atvaizdo spausdinimas 2 klišėmis ir 2 (juoda ir kokia nors kita) spalvomis, kad atspaudas įgautų spalvinį toną, būtų ryškesnis.