Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Egzorcizmas

egzorcizmas [lot. exorcismus < gr. exorkizō — užkeikiu, išveju], rel. apeigos piktosioms dvasioms išvaryti; turėjo visos senosios religijos.

Egzosfera

egzosferà [↗ egzo… + ↗ sfera], aukščiausia Žemės atmosferos dalis (aukščiau kaip 800 km).

Egzosociologija

egzosociològija [↗ egzo… + ↗ sociologija], mokslas apie bendriausius egzocivilizacijų raidos dėsnius.

Egzostozė

egzostòzė [↗ egzo… + gr. osteon — kaulas], kaulo išauga.

Egzotai

egzòtai [↗ egzotika], augalai ir gyvūnai, atvežti iš labai skirtingo klimato kraštų.

Egzoterinis

egzotèrinis [gr. exōterikos — išorinis], skirtas visiems, ir neišrinktiesiems (apie rel. apeigas, magijos formules); prieinamas, populiarus.

Egzoterminis

egzotèrmin‖is [↗ egzo… + ↗ terminis], atiduodantis šilumą, pvz., ~ė reakcija (chem. reakcija, kurios metu į aplinką išsiskiria šiluma).

Egzotika

egzòtika [gr. exōtikos — svetimas, svetimšalis], tolimoms (daugiausia karšto klimato) šalims būdingų (ppr. keistų, neįprastų) bruožų visuma.

Egzotinis

egzòt‖inis, ~iškas [↗ egzotika]: 1. tolimas, svetimšališkas; 2. neįprastas, nekasdieniškas, keistas.

Egzotizmas

egzotizmas [↗ egzotika], svetimžodis, skolinys, reiškiantis nepažįstamą, svetimai (ypač tolimai) šaliai būdingą buities ar kultūros realiją.