Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Dekrementas

dekremeñtas [lot. decrementum — sumažėjimas]: 1. fiz. dydis, apibudinantis virpesių slop(in)imo spartą; 2. mažėjimas, silpnėjimas, smukimas, pvz., garso Δ, skausmo Δ; 3. biol. ↗ dekremencija.

Deklinacija

deklinãcija [lot. declinatio — nuokrypis], nukrypimas, nuokrypis: 1. astr. šviesulio kampinis nuotolis nuo dangaus pusiaujo astr. koordinačių pusiaujinėje sistemoje; Δ analogiška geogr. platumai; 2. fiz. kompaso magn. rodyklės nukrypimas nuo geogr. dienovidinio; 3. lingv. linksniavimas.

Ciklas

ciklas [gr. kyklos — ratas, apsisukimas], raidos, temos, tipo atžvilgiu susijusių reiškinių, procesų grupė: 1. giminingų mokslų, disciplinų, temų grupė; 2. tematika ir kompozicija susijusių vieno autoriaus meno kūrinių grupė, turinti pavadinimą; 3. fiz. virpesių kiekio vienetas; 4. astr. laiko tarpas tarp 2 vienas po kito vykstančių reiškinių, pvz., Saulės aktyvumo Δ, Saulės Δ (28 m. praėjus, tos pačios savaitės dienos būna tą pačią mėnesio dieną), Mėnulio Δ (19 m. praėjus, tos pačios Mėnulio fazės būna tą pačią atogrąžinių metų dieną); 5. fiz. apibrėžtą pradžią ir pabaigą turintis vyksmas, procesas, pvz., šiluminis Δ (termodinaminis procesas, per kurį šiluminis kūnas grįžta į pradinę būseną).

Centi

centi… [lot. centum — šimtas], dalinio fiz. vieneto, lygaus 1/100 sisteminio vieneto, sudurtinio pavadinimo pirmoji dalis.

Celsijus

cesijus [pagal švedų fiziko A. Celsijaus (Celsius) pavardę], fiz. °C, Celsijaus temperatūros skalės temperatūros vienetas — Celsijaus laipsnis; 1 °C = 1 K (kelvinui).

Cefeidė

cefeidė [pagal pirmosios pastebėtos pulsuojančios žvaigždės — Cefėjo —pavadinimą], astr. pulsuojančioji (fiz. kintamoji) žvaigždė, kurios spindesys o periodiškai kinta dėl jos matmenų ir paviršiaus temperatūros kitimo.

Busteris

bùsteris [angl. booster < boost — iškelti, pakelti], fiz. pagalbinis greitintuvas elektringųjų dalelių energijai (greičiui) padidinti iki tam tikro dydžio, prieš nukreipiant jas į didesnės galios greitintuvą.

Bryderis

brýderis [angl. breeder < breed—veisti, gimdyti], fiz. dauginantysis branduolinis reaktorius, kuriuo gaminama branduolinė energija ir branduolinis kuras.

Biofizika

biofizika [↗ bio…+ ↗ fizika], mokslas, tiriantis biol. procesų, vykstančių molekulėse, ląstelėse, biol. sistemose, fiz. ir chem. prigimtį.

Autojonizacija

autojonizãcija [↗ auto… + ↗ jonizacija], fiz. atomo, sužadinto rentgeno spinduliais, jonizavimasis.