Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Magnetostrikcija

magnetostrikcija [↗ magnetas + lot. strictio — suslėgimas, įtempimas], magnetinamo kūno formos ir matmenų kitimas arba deformuojamo kūno įmagnetėjimo kitimas.

Magnetronas

magnetrònas [↗ magnetas + ↗ (elek)tronas]: 1. generatorinė mikrobangų dažnio virpesių elektroninė lempa, kurioje magn. ir el. lauko veikiami elektronai juda sudėtingomis trajektorijomis; vart. radiolokacijos, navigacijos, kosm. ryšio įrenginiams, med. aparatūrai, tiesiniams dalelių greitintuvams, mikrobanginio dažnio krosnims; 2. įtaisas ploniesiems sluoksniams formuoti katodinio dulkinimo būdu.

Magnezija

magnèzija [↗ magnis], magnio oksidas MgO.

Magnezitas

magnezitas [pagal Magnesijos (gr. Magnēsia) Tesalijoje pavadinimą], mineralas, magnio karbonatas MgCO3; vart. ugniai atsparioms medžiagoms gaminti.

Magnificencija

magnificeñcija [lot. magnificentia — šlovingumas, puikumas], kai kurių šalių aukštųjų mokyk rektorių titulas.

Magnis

mãgnis [pagal Magnesijos (gr. Magnēsia) srities Tesalijoje pavadinimą], chem. elementas Mg, atom. Nr. 12; blizgantis metalas.

Magnitudė

magnitùdė [lot. magnitudo — didumas], žemės drebėjimo energijos vienetas pagal Richterio skalę.

Magnolija

magnòlija [pagal pranc. botaniko P. Manjolio (Magnol) pavardę], visžalis arba lapus metantis medis arba krūmas Magnolia; vaistinis augalas.

Magnonas

magnònas, kvazidalelė, atitinkanti feromagnetikų arba antiferomagnetikų atomų sąveikaujančių magn. momentų sistemos elementarųjį sužadinimą.

Magotas

magòtas [pranc. magot], šunbeždžionė Macaca sylvana; gyvena Š. v. Afrikoje ir Pirėnų pusiasalio pietuose.