Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Sakshornas

sakshòrnas [vok. Saxhorn], varinis pučiamasis muz. instrumentas; ambušiūrinis su vožtuvais; korpusas sulenktas elipse.

Saksofonas

saksofònas [pranc. saxophone], metalinis pučiamasis muz. instrumentas; korpusas kūginis, riestas; liežuvėlis priglaustas prie pūstuko.

Sainetė

sainètė [isp. spinete], muz. vaidinimo rūšis; panaši į operetę; dažn. vaizduoja miesto gyvenimą, turi folkloro elementų, neretai ir melodramos bruožų.

Rondo

ròndo1 [it.]: 1. muz. žanras; žaismingos, grakščios formos, dainingos melodikos kūrinys; 2. muz. forma, pagrįsta svarbiausios teminės padalos (refreno) kaitaliojimu su naujos arba artimos tematikos padalomis (epizodais, kupletais, intermedijomis).

Romansas

románsas [isp. romance]: 1. nedidelis lyrinio (kai kada sentimentalaus) pobūdžio muz. kūrinys balsui su instrumento pritarimu; 2. daininga instrumentinė muz. pjesė; kartais sudaro sonatinio ciklo dalį; 3. nedidelis lyrinis (ppr. meilės motyvų), strofinės struktūros, dainos pobūdžio eilėraštis.

Ritenuto

ritenuto [it. santūriai, lėčiau], muz. iš karto, tuoj pat sulėtinant tempą.

Ritmas

ritmas [gr. rhytmos — darnumas, proporcingumas], reiškinio, proceso tolydinis skaidymasis į laiko atžvilgiu tarpusavyje susijusius vienetus: 1. tam tikra žodžių, frazių, sakinių kaita, susijusi su jų prasme ir fiziologinėmis kalbėjimo galimybėmis, grožinėje literatūroje — ir su estetine jų paskirtimi; 2. muz. kūrinio garsų trukmės santykiai; melodijos (ar daugiabalsio muz. kūrinio fragmento) garsų trukmės (ritminių verčių) seka; 3. kiekvienas tolygus pasikartojimas, kaitaliojimasis, pvz., judesių Δ.

Ritornelis

ritornèlis [it. ritornello]: 1. vid. amžių it. dainų dvieilis arba trieilis refrenas; nuo XVII a. — muz. refrenas tarp vokalinės partijos dalių; 2. meilės arba juokaujamo turinio eilėraštis, sudarytas iš trieilių, kurių I eilutė trumpesnė už kitas 2 ir surimuota su trečiąja; buvo paplitęs vid. amžių ir renesanso it. ir pranc. poezijoje.

Risoluto

risoluto [sk. rizoliuto; it.], muz. ryžtingai, drąsiai.

Ritardando

ritardando [it. delsiant, lėtinant], muz. tolygiai lėtinant.

Puslapis 11 iš 50« Pirmas...78910111213141516...Paskutinis »