Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Streta

stretà [lt. stretta — suspaudimas], muz. imitacijos rūšis: ankstesnio balso dar nebaigtą melodiją pradeda kt. balsas; dažnai vart. fugoje.

Stretto

stretto [it. skubiai], muz. greitinant tempą

Staccato

staccato [sk. stakato; it. atskirai], muz. grojimas arba dainavimas trumpais, tarpusavyje nejungiamais garsais.

Spirituoso

spirituoso [sk. spirituozo; it. su įkarščiu], muz. aktyvinant tempą.

Spinetas

spinètas [it. spinetta], styginis klavišinis muz. instrumentas; nedidelis stalinis (be kojų) klavesinas; buvo populiarus XV–XVII a.

Spicato

spicato [sk. spikato; it. nutrauktas], muz. artikuliacijos rūšis, būdinga styginiams instrumentams; po kiekvieno garso strykas lengvai atitraukiamas nuo stygos.

Sonorinis

sonòrin‖is [lot. sonorus — skambus, skardus], lingv. skambusis, balsinis; ~iai priebalsiai — priebalsiai, kuriuos tariant vyrauja balsas (muz. tonas), o ne trenksmas, ūžesys, pvz., liet. kalboje — sklandieji r, l ir nosiniai m, n.

Sonoro

sonoro [it. garsiai], muz. visu garsu, skambiai.

Solo

solo [it. vienas], muz. kūrinys (ar jo dalis) 1 atlikėjui; 1 dainininko, instrumentininko ar šokėjo atliekamas muz. kūrinys (epizodas).

Solfedžio

solfèdžio [it. solfeggio], muz. klausos lavinimo būdai: muz. pratimų dainavimas, skaitymas natų pavadinimais ir muz. diktantai, užrašomi natomis arba pasakomi iš klausos.