Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Sekunda

sekùnda [lot. secunda — antra]: 1. antrasis diatoninės gamos laipsnis; 2. muz. intervalas, apimantis du gretimus garsaeilio laipsnius; 3. antrasis įsakytinio vekselio egzempliorius.

Sekvencija

sekveñcija [lot. sequentia – sekimas]: 1. vid. amžių monodinės muzikos žanras; giesmės pobūdžio mišių intarpas, atliekamas prieš evangelijos skaitymą; 2. melodijos atkaros arba harmoninio junginio pakartojimas kt. aukščiu; vienas svarbiausių muz. minties plėtojimo būdų; 3. log. formalioji išraiška Г Θ (reiškia: Θ išvedama iš Г).

Sekstetas

sekstèt‖as [it. sestetto < lot. sex — šeši]: 1. 6 muz. atlikėjų (vokalistų, instrumentininkų) ansamblis; 2. muz. kūrinys (arba jo dalis) 6 atlikėjams; labiausiai paplitę styginių ir pučiamųjų instrumentų ~ai; 3. fiz. 6 elementariųjų dalelių izotopinis multipletas.

Sekstolė

sekstòlė [lot. sextus — šeštas], ritminė muz. figūra: vietoj keturių vienodos vertės garsų atliekami šeši vienodos vertės garsai.

Seksta

sekstà [lot. sexta — šešta]: 1. šeštasis diatoninės gamos laipsnis; 2. muz. intervalas, apimantis 6 garsaeilio laipsnius.

Secco

secco [sk. seko; it. sausai, aštriai], muz. triukšmingai, šiurkštokai.

Scherzando

scherzando [sk. skercando; it.], muz. linksmai, žaismingai.

Sarsuela

sarsuelà [isp. zarzuella], isp. muz. vaidinimo rūšis; grindžiama dažn. lyrinio pobūdžio pjese, kurioje dialogai kaitaliojasi su dainavimu ir šokiais.

Sariuzofonas

sariuzofònas [pranc. sarrusophone], muz. instrumentas — pučiamasis aerofonas.

Sapateada

sapateadà [isp. zapateada < zapata — kurpė], isp. liaudies šokis; vidutinio tempo, sinkopinio ritmo, mušama kulnais; šokama vieno šokėjo be muz. pritarimo.