Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Sforzando

sforzando [sk. sforcando; it. akcentuojant, pabrėžiant], muz. staigus kurių nors muz. kūrinio garsų akcentavimas, išryškinimas.

Serpentas

serpeñtas [lot. serpens — žaltys], XVII—XVIII a. medinis pučiamasis muz. instrumentas (korpusas susirangiusiu žalčio pavidalo); vartotas daugiausia Prancūzijoje.

Serija

sèrija [lot. series — eilė]: 1. artimai susijusių objektų, reiškinių, įvykių eilė, grupė; 2. kino filmo dalis, demonstruojama per vieną seansą; 3. vertybinių popierių arba kt. dokumentų, žymimų skaitmenimis arba raidėmis, grupė, kategorija; 4. gaminių, mašinų arba detalių, gaminamų pagal tą patį modelį, brėžinį arba pavyzdį, grupė; 5. vieno bendro tikslo, tematikos arba tam tikrai skaitytojų grupei skirti leidiniai, leidžiami vienodu (serijos) pavadinimu ir taip pat apipavidalinami; 6. geol. vieno raidos ciklo Žemės plutos sluoksnių visuma; vietinės (rajoninės) stratigrafinės skalės vienetas; 7. tam tikra tvarka sugrupuotų muz. garsų (kai kada ritminių verčių, kitų muz. elementų) seka, jos sistemingu kartojimu grindžiama muz. kūrinių melodika arba visa faktūra.

Serinetė

serinèt‖ė [pranc. serinette], ranka sukamas muz. instrumentas, rylos atmaina; pagal ~ės muziką mokomos čiulbėti kanarėlės.

Serenada

serenad‖à [pranc. sérénade < it. serenata — vakarinė daina]: 1. lyrinė daina; vid. amžiais buvo atliekama dažn. po mylimosios langu vakare, pritariant gitara, liutnia ar mandolina; vėliau tapo vokalinės kamerinės muzikos žanru; 2. nedidelė instrumentinė pjesė solo arba ansambliui, vokalinei ~ai artimos nuotaikos; 3. nedidelis sceninis vokalinis instrumentinis muz. kūrinys, iškilmingo (dažnai proginio) pobūdžio.

Septolė

septòlė [lot. septem – septyni], ritminė muz. figūra: vietoj 4, 6 ar 8 vienodos vertės garsų atliekami 7 vienodos vertės garsai.

Septetas

septètas [vok. Septett < lot. septem – septyni]: 1. 7 muz. atlikėjų (vokalistų, instrumentininkų) ansamblis; 2. muz. kūrinys (arba jo dalis) 7 atlikėjams.

Septima

septima [lot. septinta]: 1. septintasis diatoninės gamos laipsnis; 2. muz. intervalas, apimantis diatoninės gamos 7 laipsnius.

Sensibile

sensibile [it.], muz. jausmingai, jautriai.

Sempre

sempre [it. visada], muz. terminų sudėtinė dalis, nusakanti, kad atlikimo pobūdį būtina šiek tiek paryškinti, pvz., sempre con pedale (visada su pedalu), sempre forte (visada garsiai).