Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Metalurgija

metalùrgija [gr. metallurgeō — kasu rūdą, apdirbu metalą]: 1. metalų gavyba iš rūdos; sunkiosios pramonės šaka; 2. mokslas, tiriantis metalų gavybos iš rūdos ir kt. medžiagų būdus, metalų ir lydinių chem. sudėtį ir struktūrą.

Mendelevis

mendelèvis [pagal rusų chemiko D. Mendelejevo pavardę], radioaktyvus dirbtinis chem. elementas Md, atom. Nr. 101.

Mechanizmas

mechanizmas [pranc. mécanisme < gr. mēchanē — įrankis, statinys]: 1. kūnų sistema, kurioje vieno arba kelių kietų kūnų judesys paverčiamas tam tikru kitų kietų kūnų judesiu; 2. visuma tarpinių būvių ir procesų, kuriuos patiria kuris nors fizinis, cheminis, fiziologinis ar kt. reiškinys, pvz., chem. reakcijos Δ, mąstymo Δ; 3*. tam tikra sistema, pvz., valst. valdymo Δ.

Manganas

mangãnas [vok. Mangan], chem. elementas Mn, atom. Nr. 25; metalas.

Magnis

mãgnis [pagal Magnesijos (gr. Magnēsia) srities Tesalijoje pavadinimą], chem. elementas Mg, atom. Nr. 12; blizgantis metalas.

Magnetochemija

magnetochèmija [↗ magnetas + ↗ chemija], mokslas, tiriantis medžiagos magn. ir chem. savybių ryšį.

Madapolamas

madapolãmas [pagal Indijos miesto Madapolamo pavadinimą], drobinio pynimo medvilninis arba chem. pluošto audinys, panašus į batistą; vart. baltiniams.

Lutecis

lutècis [pagal lotyniškąjį Paryžiaus (lot. Lutetia) pavadinimą], chem. elementas Lu, atom. N r. 71; metalas.

Litis

litis [gr. lithos — akmuo, mineralas], chem. elementas Li, atom. Nr. 3; šarminis metalas.

Limnologija

limnològija [limnē + ↗ …logija], mokslas, tiriantis ežerus, tvenkinius ir juose vykstančius fizik., chem., biol. procesus; ežerotyra.