Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Temperacija

temperãcija [lot. temperatio — darnumas], muz. sistemos garsų aukščio koregavimas.

Tanbūras

tanburas [arab. tanbur], styginis Rytų tautų muz. instrumentas, turintis 3 arba daugiau stygų; korpusas medinis, kriaušės pavidalo; garsas išgaunamas plektru.

Tambūrinas

tambūrinas [it. tamburino], mušamasis muz. instrumentas; būgnelis (siauras medinis arba metalinis žiedas, iš vienos pusės aptemptas oda) su žalvario žvangučiais.

Tamtamas

tamtãmas [it., pranc. tam-tam < ind.]: 1. mušamasis muz. instrumentas, gongo atmaina: ant rėmo pakabintas varinis diskas, mušamas minkšta kuoka; 2. Afrikos tautų signalinis prietaisas, pagamintas iš išduobto medžio gabalo; mušama medinėmis lazdelėmis; skleidžia žemus (vyriškus) ir aukštus (moteriškus) garsus.

Taktas

tãktas [lot. tactus — prisilietimas]: 1. akcentinio muz. ritmo trukmė tarp 2 tolygiai pasikartojančių pagrindinių metrinių akcentų; 2. lingv. frazės dalis (žodžių grupė arba žodis), išskiriama ritminiu intonaciniu atžvilgiu; kartais Δ sutampa su sintagma; 3. kokio nors ritmingo, cikliško judėjimo, veiksmo, mechanizmo darbo dalis; 4. mokėjimas tinkamai elgtis, neįžeisti; delikatumas; santūrumas.

Šalamaja

šalamajà [vok. Schalmei — birbynė, dūdelė], medinis pučiamasis muz. instrumentas.

Svinguoti

svingúoti, atlikti muz. kūrinį arba šokį ↗ svingo stiliumi.

Surdina

surdinà [it. surdina < lot. surdus — kurčias, negirdimas], dusiklis — įtaisas muz. instrumentų (dažn. styginių ir pučiamųjų) garsui slopinti.

Subdominantė

subdominántė [↗ sub… + lot. dominans (kilm. dominantis) —viešpataujantis], heptatoninės muz. dermės garsaeilio IV laipsnis.

Subito

subito [it. staiga, iš karto], muz. dinamikos termino dalis, reiškianti staigų perėjimą, pvz., subito piano — iš karto tyliai.