Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Ultramikrobai

ultramikròbai [↗ ultra… + ↗ mikrobai], labai maži, paprastu mikroskopu nematomi mikroorganizmai, pvz., virusai.

Ultramikroskopas

ultramikroskòpas [↗ ultra… + ↗ mikroskopas], optinis prietaisas mažoms dalelėms aptikti ir stebėti.

Ultramontanizmas

ultramontanizmas [lot. ultramontanus — už kalnų (už Alpių nuo Prancūzijos ir Vokietijos)], katalikybės kryptis, siekianti neaprėžtos popiežiaus teisės tvarkyti bet kurios katalikiškos valstybės religinius ir pasaulietinius reikalus; atsirado XV a.

Ultravioletinis

ultraviolètin‖is [↗ ultra… + ↗ violetinis], fiz. esantis už violetinės spalvos (optiniame spektre); ~ė šviesa, akimi neregimos elektromagnetinės bangos (bangų ilgis nuo 400 iki 10 nm).

Ulusas

ulùsas [< tiurkų k.], ist. mongolų ir totorių klajoklių genčių organizacinis vienetas, turintis savo teritoriją, kar. ir adm. organizaciją; klajoklių stovykla.

Umbas

ùmbas [lot. umbo], metalinis pusrutulio arba kūgio formos iškilimas (antskydis) skydo viduryje apsaugoti rankai nuo kirčio; kartais naudotas ir kaip puolamasis ginklas.

Umbra

ùmbra [lot. šešėlis]: 1. neorganinis rusvai pilkas pigmentas, susidedantis iš geležies oksidų, mangano oksido ir aliumosilikatų; 2. astr. centrinė, tamsiausia Saulės dėmės dalis.

Umformeris

umfòrmeris [vok. Umformer], el. lygintuvas — mašina kintamajai srovei versti nuolatine.

Umijakas

umijãkas [< eskimų k.], lengva greita eskimų irklinė burinė valtis; vart. (daugiausia Grenlandijoje) kroviniams pervežti.

Umliautas

ùmliautas [vok. Umlaut < um — priešdėlis, reiškiantis pakeitimą + Laut — garsas], lingv. šaknies balsių pakitimas, atsiradęs, nykstant tolesnio skiemens „j“ ar „i“ tipo garsui; būdingas germanų kalboms, pvz., vok. „schön“ — gražus iš „skōni“.