Terminai pagal A-Z

  • A (2,178)
  • B (912)
  • C (447)
  • Č (47)
  • D (1,204)
  • E (1,043)
  • Ė (1)
  • F (926)
  • G (681)
  • H (769)
  • I (720)
  • J (109)
  • K (2,119)
  • L (666)
  • M (1,469)
  • N (497)
  • O (568)
  • P (2,115)
  • Q (5)
  • R (922)
  • S (1,599)
  • Š (222)
  • T (1,069)
  • U (126)
  • V (445)
  • Z (78)
  • Ž (45)

Valinomicinas

valinomicìnas, org. junginys, kuriame yra daug aminorūgšties valino; turi antibakterinių savybių.

Valisnerija

valisnèrija [pagal it. gamtininko A. Valisnierio (Vallisnieri) pavardę], vandens augalas Vallisneria; auginama akvariumuose.

Valiuta

valiutà [it. valuta — kaina, vertė]: 1. šalies pinigų sistemos tipas; 2. užsienio piniginiai ženklai, kredito ir mokėjimo dokumentai užsienio piniginiais vienetais, naud. tarptautiniuose atsiskaitymuose; 3. šalies piniginis vienetas.

Valiutuoti

valiutúoti [↗ valiuta], nurodyti terminą, nuo kurio pradedamos skaičiuoti palūkanos.

Valkirijos

valkìrijos [vok. Walküre < sen. skand. Valkyria — pasirenkanti mirusius], sen. skandinavų mitologijoje — karingos merginos deivės, kurios padėdavo karžygiams mūšiuose, nuvesdavo žuvusių karių vėles į Valhalą ir ten per puotas jiems patarnaudavo.

Valma

válma [vok. Walm], valminio stogo trikampis šlaitas.

Valminis

válminis, su trikampiu šlaitu (valma), pvz., Δ stogas — keturšlaitis stačiakampio plano pastato stogas, kurio du ilgieji šlaitai yra trapecijos pavidalo, du trumpieji — trikampiai.

Valonėja

valonėja [< gr. balanos — gilė], rauginė medžiaga, gaminama iš visžalių ąžuolų (daugiausia (Quercus vallonea) gilių goželių.

Valorizacija

valorizãcija [pranc. valorisation]: 1. visuma kapit. valstybės priemonių prekės kainai arba vertybinių popierių kursui pakelti; 2. ↗ revalvacija.

Valpurgijos naktis

Valpùrgijos naktis: 1. sen. germanų pagoniška pavasario pradžios šventė naktį iš IV.30 į V.l; pagal vok. liaudies prietarus, tą naktį ant Brokeno kalno piktosios dvasios ir raganos keldavusios puotą, orgijas; pavadinimas kilo iš šv. Valpurgijos (lot. Valpurgis; žmonių saugotojos nuo velnio žabangų) vardo; 2*. palaida puota, orgija.