Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Centriškas

ceñtriškas, susijęs su centru, pvz., Δ pastatas (simetriškas apskritimo, kvadrato ar daugiakampio plano statinys su ryškiu centru).

Centrizmas

centrizm‖as, oportunistinė socialdemokratų partijų ir darbininkų judėjimo srovė; ~o šalininkai stengėsi sutaikyti marksizmą su reformizmu.

Centromera

centromerà [↗ centras + gr. meros — dalis], chromosomos mech. centras, dalijantis ją į 2 dalis.

Centrosoma

centrosomà [↗ centras + gr. sōma — kūnas], ląstelės mitozinio dalijimosi dinaminis centras, susidedantis iš centriolių ir centrosferos (šviesios bestruktūrės citoplazmos, kuri supa centrioles).

Centruoti

centrúoti, nustatyti kūnų centrus į 1 ašį, sutapdinti sukamųjų kūnų, pvz., darbo įrankio ir metalo pjovimo staklėmis apdirbamos detalės, sukimosi ašis, optinių sistemų (lęšių, fot. objektyvų) optines ir geometrines ašis.

Centumvirai

centumvirai [lot. centumviri < centum — šimtas + vir — vyras], sen. Romos teisėjai, kurie nagrinėjo civilines bylas.

Centurija

centùrija [lot. centuria < centum — šimtas], sen. Romos: 1. kariuomenės vienetas (100, vėliau 60 karių); 2. piliečių pasiskirstymo pagal turto cenzą vienetas (100 žmonių); 3. žemės matas (apie 50 ha).

Centurionas

centuriònas [lot. centurio (kilm. centurionis)], ↗ centurijos (1) vadas; šimtininkas.

Cenūras

cenuras [gr. koinos — bendras + ura — uodega], Multiceps genties kaspinuočių lerva, viduje turinti daug galvučių — skoleksų; sukelia žinduolių ligas — cenūrozes.

Cenūrozė

cenūròzė [↗ cenūras], avių, rečiau triušių ir kiškių helmintozė; sukelia cenūrai.