Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Damaskinai

damaskinai, XVII—XVIII a. bulgarų rankraščių rinkiniai, sudaryti iš šventųjų gyvenimo aprašymų, pamokslų; pavadinimas kilo iš gr. pamokslininko Damaskino Studito (Damaskinos Studitos), kurio kūrinių vertimai įėjo į rinkinius.

Damastas

damãstas [vok. Damast; pagal Sirijos sostinės Damasko, kur buvo gaminamas, pavadinimą], tankus žakardinis audinys, kurio fonas ir raštas audžiami 2 kontrastiškais pynimais; vart. staltiesėms, servetėms, lovos baltiniams.

Damba

dámba [ol. dam], pylimas, saugantis krantą nuo išplovimo arba užliejimo, keičiantis upės tėkmę, atitveriantis dalį vandens telkinio.

Damnifikacija

damnifikãcija [lot. damnum — nuostolis + facio — darau], prek. turto netektis, nuostoliai.

Damno

dámno [lot. damnum — nuostolis]: 1. tam tikras mokestis, kurį bankas ima iš klientų (neskaitant komisinių, palūkanų ir pašto išlaidų) už nevietinių inkasuotų vekselių diskontavimą; 2. nuostoliai, kurie susidaro, parduodant vertybinius popierius kaina (kursu), žemesne už nominalinę.

Damoklo kardas

Damòklo kárdas, nuolat gresiantis pavojus; pasak gr. mito, Sirakūzų tironas Dionisijas, norėdamas parodyti tariamąją valdovų laimę, pasisodino Damoklą per puotą greta, bet virš jo galvos liepė ant ašuto pakabinti aštrų kardą.

Danaidės

Danaidės (gr. Danaides), sen. graikų mit. būtybės — Argo karaliaus Danajo 50 dukterų; vestuvių naktį Danajo įsakymu 49 iš jų nužudė savo vyrus, už tai dievų buvo pasmerktos po mirties požemio pasaulyje amžinai nešioti vandenį į bedugnę statinę.

Danaidžių statinė

Danaidžių statinė, begalinis ir nevaisingas darbas.

Danajų dovana

danãjų dovanà, bloga užmačia duota dovana, pražūtinga tam, kas ją yra gavęs; primenamas mitas apie medinį arklį, kurį Trojai padovanojo danajai (graikai); arklio viduje buvę danajai atidarė saviškiams Trojos vartus, ir ji buvo nugalėta.

Danse macabre

danse macabre [sk. dans makabr; pranc. mirties šokis], alegorinis vid. amžių dailės motyvas; įv. luomo žmonių (gyvų ir mirusių) ir griaučių, šokančių rateliu, vaizdas, reiškiantis, kad mirtis visus žmones sulygina.