Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Dansingas

dánsingas [angl. dancing — šokimas; šokiai], šokių salė (dažn. kavinėje arba restorane).

Dantistas

dantistas [pranc. dantiste < lot. dens (kilm. dentis) —dantis], dantų gydymo specialistas praktikas, nebaigęs aukštosios mokyklos.

Dao

dão [kinų k. kelias], kinų filosofijoje — visuotinybė (nekintama, neapibūdinama, tobula, nejuntama, amžina, visos esamybės pagrindas, visų kitimų priežastis); žmogus priklausąs nuo žemės, žemė — nuo visatos, visata — nuo dao, o dao — nuo paties savęs.

Daosizmas

daosizmas: 1. sen. kinų filosofijos kryptis, kuriai pradžią davė Lao Dzė dao teorija; 2. kinų religija, kuri remiasi mistine Lao Dzė ir kt. daosistų filosofijos traktuote.

Darbaras

darbãras ↗ durbaras.

Darbazis

dárbazis, senovinis Užkaukazės tautų gyv. būstas, statomas kalnų atšlaitėse (dažn. visas po žeme).

Darma

dárma [skr. dharma(s)], indų filosofijoje — tvarka, dėsnis, rel. doktrina, teisingumas, dorumas, paprotys.

Darsis

dársis [angl. darcy], d, nesisteminis dirvos ir uolienų vandens pralaidumo vienetas; 1 d = 0,9869•10-12m2.

Darvinizmas

darvinizmas, materialistinė gyvosios gamtos evoliucijos teorija, pagrįsta anglų gamtininko Č. Darvino (Darwin; 1809—82) pažiūromis.

Dašnakai

dašnãkai, dašnakcutiuno nariai.