Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Ariozo

ariòzo [it. arioso — dainingai], muz. kūrinio teksto intonavimo būdas: tarpinė padėtis tarp kantilenos ir rečitatyvo.

Arfa

árfa [it. arpa, vok. Harfe], styginis muz. instrumentas, turintis 46 stygas, ištemptas ant trikampio rėmo su rezonatoriumi; skambinama abiejų rankų pirštais.

Ardito

ardito [it.], muz. drąsiai, narsiai, išdidžiai.

Arco

arco [sk. arko; it. lankas]: 1. strykas; 2. nuoroda natose, žyminti, kad muz. kūrinį ar jo dalį reikia griežti stryku.

Ardėnai

ardėnai, muskulingų trumpakojų sunkiųjų arklių veislė, išvesta Belgijoje, Ardėnuose (Ardennes). ardente [it. karštai, aistringai], muz. pakiliai.

Aranžuotė

aranžuõt‖ė [arranger — pritaikyti], muz. kūrinio pertvarkymas kitokiam atlikimui, negu jis parašytas; labiausiai paplitusios simfoninių ir kamerinių kūrinių ~ės fortepijonui.

A prima vista

a prima vista [it. iš pirmo žvilgsnio], muz. kūrinio atlikimas be pasirengimo, dar vadinamas dainavimu (grojimu) iš lapo.

Arabeska

arabeskà [it. arabesco — arabiškas]: 1. sudėtingas stilizuotų augalinių ir geometrinių motyvų ornamentas; būdinga islamo menui; 2. trumpa instrumentinė muz. pjesė; dažn. grakščios formos, su įmantria, gausiai ornamentuota melodija.

Appassionato

appassionato [sk. apasjonato; it.], muz. aistringai, karštai, su polėkiu.

Aplikatūra

aplikatūrà [vok. Applikatur < lot. applico — pridedu, prispaudžiu], pirštuotė, pirštų parinkimas groti muz. instrumentais ir jų žymėjimas skaitmenimis virš natų; Δ turi įtakos muz. kūrinio interpretacijai.