Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Logotetas

logotètas [gr. logothetēs — sąskaitos nustatytojas], Bizantijos valst. pareigūnas, vadovavęs kanceliarijų ir žinybų veiklai, tvarkęs iždą ir rinkęs mokesčius.

Lojalus

lojalùs [pranc., angl. loyal — ištikimas], neperžengiantis teisėtumo ribų, kartais tik išoriškai, formaliai; neutralus ko nors atžvilgiu.

Lokacija

lokãcija [lot. locatio < locus — vieta], objekto suradimas, atpažinimas, jo koordinačių ir kt. parametrų nustatymas radijo, šviesos, garso bangomis.

Lokajata

lokãjata [skr. lokājata < loka — pasaulis + ājata — nukreiptas], čarvaka — sen. indų materialistinės filosofijos mokykla, neigianti vedų autoritetą, tiesa laikanti tik tai, kas tiesiogiai suvokiama, egzistuojančiu — tik šį pasaulį, žmogaus egzistencijos tikslu — malonumo siekimą; įkūrėjas Brihaspatis (I tūkstantmetis pr. m. e.).

Lokalinis

lokãlinis [↗ lokalus], būdingas tam tikrai vietai; vietinis.

Lokalizacija

lokalizãcija [pranc. localisation < lot. localis — vietinis], geogr. susiejimas su tam tikra vieta.

Lokalizuoti

lokalizúoti [pranc. localiser]: 1. nustatyti vietą, susieti su tam tikra vieta; 2. neleisti kam nors išplisti už tam tikros vietos ribų.

Lokalus

lokal‖ùs [lot. localis — vietinis], būdingas tam tikrai vietai, daiktui, pvz., ~i spalva.

Lokatorius

lokãtorius [lot. locus — vieta], prietaisas, surandantis, atpažįstantis objektą, nustatantis jo koordinates ir kt. parametrus radijo, šviesos arba garso bangomis.

Lokatyvas

lokatỹvas [lot. (casus)locativus], vietininko linksnis.