Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Alkoholis

alkohòlis [arab. al kuhl — stibio milteliai]: 1. org. junginys, turintis molekulėje vieną arba kelis hidroksilus (OH), prijungtus prie sočiųjų anglies atomų; 2. šnek. spiritas, etilo alkoholis C2H5OH.

Algoliai

algòliai, kubinių dažų prek. pavadinimas.

Aktas

ãktas [lot. actus]: 1. dokumentas, fiksuojantis privačių asmenų ir valstybės, valstybių ek. ir polit. sutartis, sandėrius; įrašas, protokolas; 2. veiksmas, poelgis; 3. veiksmas— dramos kūrinio ir jo sceninio pastatymo dalis, sudaranti tam tikrą kompozicinę vienovę; 4. psn. iškilmingas mokyklos susirinkimas, per kurį įteikiami apdovanojimai, mokslo baigimo pažymėjimai, diplomai; 5. dailės kūrinys, vaizduojantis nuogo žmogaus figūrą; 6. aristotelizmo ir tomizmo filosofijoje — realizuota būtis (potencialios būties priešybė); 7. tapsmas, vyksmas.

Akceleratorius

akcelerãtorius [lot. accelero— greitinu]: 1. transporto priemonių greičio keitimo įtaisas; 2. ek. koeficientas, išreiškiantis investicijų padidėjimo santykį su tą padidėjimą sukėlusių pajamų, vartotojų paklausos arba produkcijos padidėjimu.