Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Istorija

istòrija [gr. historia]: 1. gamtos ar visuomenės reiškinio raida; 2. mokslas apie visuomenės raidą; 3. šnek. įvykis, atsitikimas; praeitis.

Intervencionizmas

intervencionizmas [↗ intervencija], valstybinio monopolistinio kapitalizmo ek. politikos kryptis — burž. valstybė spec. ek. priemonėmis kišasi į nacionalinių pajamų kūrimą, skirstymą ir naudojimą.

Internacionalizacija

internacionalizãcija [↗ internacionalinis], ek. šalių ekonominių ir socialinių ryšių plėtimas.

Integracija

integrãcija [lot. integratio — atnaujinimas, atstatymas], dalių, elementų jungimas(is) į visumą: 1. ek. gyvenimo internacionalizacijos forma, valstybių ek. bendradarbiavimas pagal suderintą tarpvalstybinę ek. politiką; 2. lingv. kalbų (dažn. giminingų) suartėjimas, susiliejimas dėl tautų politinio, ekonominio, kultūrinio bendravimo.

Indeksas

iñdeksas [lot. index — rodyklė, sąrašas]: 1. abėcėlinė vardų, pavadinimų rodyklė, sąrašas; 2. sutartinis ženklas ar jų grupė klasifikacijos skyriams, šiaip objektams žymėti; 3. ek. santykinis dydis, kiekybiškai apibūdinantis socialinio ekonominio reiškinio kitimą laiko ar erdvės atžvilgiu; 4. mat. skaitinis arba raidinis rodiklis, rašomas apačioje arba viršuje prie raidės, įeinančios į mat reiškinį; 5. skaičiavimo technikoje — kodas, pridedamas prie programos komandos, ppr. prie jos adresinės dalies, ir leidžiantis ją automatiškai keisti (modifikuoti).

Importininkas

impòrtininkas [↗ importas], asmuo arba prek. organizacija, kurie verčiasi prekių įvežimu iš užsienio.

Imobilizacija

imobilizãcija [lot. immobilis — nejudamas]: 1. ramybės sudarymas (neleidžiant judėti) sužalotai arba sergančiai kūno daliai, pvz., lūžus kaului; 2. ek. kilnojamojo turto pavertimas nekilnojamuoju, pvz., kapitalo Δ (kapitalo investavimas į nelikvidžias vertybes).

Imažizmas

imažizmas [angl. image — vaizdas, įvaizdis], XX a. 2 dešimtmečio modernistinė anglų ir JAV poezijos srovė, kuriai būdinga rėmimasis intuityvizmo filosofija, Rytų poezija, šnek. kalba, detalių konkretumo, stiliaus aiškumo ir vaizdingumo, temų įvairovės principai.

Ideologija

ideològija [idea + ↗ …logija], visuomenės ek. santykių atspindys, jų socialinių principų pagrindimo teorija, skleidžiama įvairiomis visuomeninės sąmonės formomis (filosofija, politika, teise, menu, religija).

Husitai

husitai [pagal čekų liaudies didvyrio ir reformacijos ideologo J. Huso (ček. Hus; 1371—1415) pavardę], antifeodalinio antikatalikiškojo judėjimo Čekijoje (iš dalies ir Slovakijoje) XV a. I pusėje dalyviai.