Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Trepanuoti

trepanúoti [pranc. trépaner], med. daryti trepanaciją.

Transudacija

transudãcija [↗ transudatas], med. kokio nors organizmo skysčio prasisunkimas, pvz., kraujo plazmos Δ pro kraujagyslių sieneles.

Transplantacija

transplantãcija [lot. transplantation – persodinimas], med. audinių arba organo persodinimas.

Transplantantas

transplantántas [lot. transplanto – persodinu], med. persodintas audinys arba organas.

Transplantologija

transplantològija [↗ transplantacija + ↗ …logija], med. audinių ir organų persodinimo mokslas.

Transmisija

transmisija [lot. transmission – persiuntimas, perdavimas]: 1. įrenginiai ir įtaisai, kuriais perduodama mech. energija iš variklio darbinėms mašinoms arba mechanizmams; siaurąja reikšme – diržinė pavara; 2. paveldėjimo teisės perėjimas asmens, turėjusio priimti palikimą, bet numirusio prieš jį priimant, įpėdiniams; 3. med. užkrato pernešimas; 4. perdavimas, pvz., nervinio impulso Δ, paveldėjimo Δ.

Transfuzija

transfùzija [lot. transfusio – perpylimas], med. perpylimas, pvz., kraujo Δ.

Transas

tránsas [pranc. transe < transir — sustingti], med.: 1. panaši į miegą psichikos būsena; dažn. pasitaiko, sergant isterija, hipnozės metu; 2. ekstazės būsena; 3. ypatinga būsena, į kurią per spiritistų seansus patenkąs mediumas, pasirodžius iššauktajai dvasiai.

Torakografas

torakogrãfas [↗ torako… + ↗ …grafas], med. prietaisas krūtinės garsams užrašyti.

Topografija

topogrãfija [topos + ↗ …grafija]: 1. Žemės paviršiaus nuotraukos darymo ir atvaizdavimo planuose bei žemėlapiuose metodų visuma; 2. tam tikros vietovės paviršius; 3. med. kūno dalių formos, padėties ir santykių aprašymas.