Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

špatelis

špãtelis [vok. Spatel], ntk.: 1. glaistytuvas; 2. med. mentelė.

šyna

šynà [vok. Schiene]: 1. didelio skerspjūvio (stačiakampio arba apvalaus) neizoliuotas el. laidininkas; 2. med. įtvaras.

Suspenzorijus

suspenzòrijus [lot. suspensorium < suspensus — pakabintas], med. tvarstis organui pakelti, prilaikyti; pakeltinė, pvz., krūties, Δ.

Supinatorius

supinãtorius [lot. supino — atlošiu, atverčiu atgal], med.: 1. atgręžiamasis raumuo; 2. spec. vidpadis, įdedamas į paprastą avalynę; vart. plokščiapėdystei taisyti.

Striktūra

striktūrà [lot. strictura — suspaudimas], med. vamzdžio pavidalo organo susiaurėjimas, pvz., tulžies latako Δ.

Stanguliacija

stanguliãcija [lot. strangulatio], med. smaugimas; užveržimas.

Stigma

stigm‖à [gr. stigma — įdagas, ženklas], žymė, ženklas, dėmė; anga; randas: 1. ženklas sen. Graikijos vergo arba nusikaltėlio kūne; 2. med. odos dėmė, pvz., vabzdžio įkandimo Δ; 3. kai kurių žiuželinių ruda arba raudona šviesai jautri dėmė ties žiuželio pagrindu; 4. kvėptukas — anga, kuria į kūno paviršių atsiveria nariuotakojų, pvz., vabzdžių, kvėpavimo organai — trachėjos; 5. rel. odos paraudimas, kraujavimas ar žaizda, atsiverianti kai kuriems tikintiesiems tose kūno vietose, kuriose, pagal Bibliją, buvo nukryžiuoto Kristaus žaizdos nuo erškėčių vainiko ir vinių.

Stetoskopas

stetoskòpas [gr. stēthos — krūtinė + ↗ …skopas], med. prietaisas vidaus organų sukeliamiems garsams klausyti.

Stereorentgenografija

stereorentgenogrãfija [↗ stereo… + ↗ rentgenografija], med. tiriamo objekto, fotografuojamo rentgeno spinduliais, erdvinio vaizdo gavimas, žiūrint pro spec. prietaisą į dvi spec. rentgenogramas.

Sterilizuoti

sterilizúoti [sterilis], med.: 1. sunaikinti mikrobus arba jų sporas kurioje nors medžiagoje; 2. tam tikra operacija arba rentgeno spinduliais panaikinti sugebėjimą ap(si)vaisinti.